Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ 06 December 2016
Bütünleme Takvimi 07 August 2012
General Information

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, önlisans ve lisans öğrencilerine Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verir.Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Türk İstiklal Savaşı, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek,güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek;akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Design ~GAUN WebTeam