Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: TURUK
No/Edition: Sayı 6, s. 169-210
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Besim Atalay’ın Baş Belaları Adlı Tiyatro Eseri ve İncelemesi
2014
Journal / Book Name: Bal-Tam Türklük Bilgisi
No/Edition: Sayı 21, s. 231-260
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Fethi Tevetoğlu’nun Öykücülüğü
2014
Journal / Book Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: Sayı 31, s. 81-99
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Altın Işık Dergisi Üzerine
2014
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: S. 13/3, s. 645-655.
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Harf Üzerine Tartışmaların Sebilürreşad Dergisine Yansımaları
2013
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: S. 8/13, s.1357-1398
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Mahmut Yesari’nin Yufka Yürek Osman ve Deliler Hekimi Adlı Tiyatro Eserleri ve İncelemeleri
2013
Journal / Book Name: Asia Minor Studies
No/Edition: S. 1, s. 94-121
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Atsız Mecmua Üzerine
2013
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: Sayı 12, s. 133-146
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
İsmet Kırdar’ın Hacı Bektaş Veli Romanı Üzerine
2012
Journal / Book Name: Bal-Tam Türklük Bilgisi
No/Edition: 17, s. 251-263
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Türk Romanında Macarlar
2012
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
No/Edition: S. 48- s. 133-146
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Nüzhet Erman’ın Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Algısı
2012
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: S. 7/2 / s. 951-961
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Metal Fırtına 4 Turan Romanında Metinlerarası İlişkiler
2012
Journal / Book Name: TEKE
No/Edition: Sayı 1/1, s. 218-245
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Yahya Kemal’in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler
2011
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: S.6/11- s.1727-1741
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Servet-i Fünûn Edebiyatı Gayrı Millî midir?
2011
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 6/3 / s. 1509-1533
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Tiyatro İle Tarihten Milliyetçiliğe: Türkiye’de Attila
2010
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: S. 5/1, s. 1310-1327
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Ahmet Ümit’in Kar Kokusu Romanında Toplumcu Gerçekçilik
2010
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları
No/Edition: S. 186 / s. 223-240
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Ali Canip Yöntem’in Millî Edebiyat Görüşleri
2010
Journal / Book Name: Karadeniz Araştırmaları
No/Edition: S. 27 / s. 161-179
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Fuat Şükrü Dilbilen’in Şiirlerinde Toplumsal Hafıza
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu
No/Edition: s. 29-44
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Yemen Harbi’nden İstiklâl Harbi’ne Ulaşan Tarihî Sürecin Tutsak Yollar Romanına Yansıması
2014
Journal / Book Name: Birinci Uluslar arası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
No/Edition: s. 184-195
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Doktor Mehmet Fahri’nin Manzum İşkodra Tarih-i Harbi Adlı Eseri Üzerine
2012
Journal / Book Name: Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu
No/Edition: s. 735-749
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Türk Romanında Türk Ocağı Algısı
2009
Journal / Book Name: 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
No/Edition: s. 24-34
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Beşir Ayvazoğlu’nun Şiirlerinde Metinlerarası Göndermeler
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Namık Kemal
No/Edition: 592 s.
Authors: Rıza Nur (Haz. Mehmet Soğukömeroğulları)
Namık Kemal
2016
Journal / Book Name: Seyfettin Başcıllar Hayatı, Sanatı, Düşünce Yazıları, Hakkında Yazılanlar ve Büt
No/Edition: 478 s.
Authors: Soğukömeroğulları, Mehmet- Eroğlu Osman
Seyfettin Başcıllar Hayatı, Sanatı, Düşünce Yazıları, Hakkında Yazılanlar ve Bütün Şiirleri
2014
Journal / Book Name: Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su
No/Edition: 139-146 s.
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Cemal Safi’nin Şiirlerinde Su
2014
Journal / Book Name: Turancılık Fikri
No/Edition: 243 s.
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Turancılık Fikri
2012
Journal / Book Name: Türk Bilig Revüsü Îrân-Tûrân Cengleri
No/Edition: 256 s.
Authors: Rıza Nur (Haz. Mehmet Soğukömeroğulları)
Türk Bilig Revüsü Îrân-Tûrân Cengleri
2012
Journal / Book Name: Fethi Tevetoğlu Hayatı, Sanatı ve Şairliği
No/Edition: 199 s.
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Fethi Tevetoğlu Hayatı, Sanatı ve Şairliği
2012
Journal / Book Name: Hafız Kâmil Kıdeyş’in Hayatı, Sanatı ve Şairliği
No/Edition: 101 s.
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Hafız Kâmil Kıdeyş’in Hayatı, Sanatı ve Şairliği
National Journals
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Türk Yurdu
No/Edition: S. 287, s. 178-186
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
İki Roman Bağlamında Turancılık Fikri Ütopya mıdır?
Other Publications
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Türkiz
No/Edition: S. 30, s.97-125.
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Fethi Tevetoğlu
2014
Journal / Book Name: Turan
No/Edition: S. 22, s. 51-60
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Türk Ocaklarıyla İlgili İki Yazı ve Düşündürdükleri
2014
Journal / Book Name: Turan
No/Edition: S. 23, s. 27-46
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Ali Rıza Seyfi’nin “Macarlar” ve Sebilürreşad’ın “Türk Macar Birleşmesi” Yazıları Üzerine Düşünceler
2013
Journal / Book Name: Turan
No/Edition: S. 20, s. 39-50
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun “Peşte Turan Cemiyeti
2007
Journal / Book Name: Mavi
No/Edition: S. 11, s. 30-33
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Kemal Tahir’in Devlet Ana Romanında Toplumcu Gerçekçilik
2006
Journal / Book Name: Edebiyat Otağı
No/Edition: S. 15, s. 32-35
Authors: Mehmet Soğukömeroğulları
Ziya Gökalp’in Alageyik Şiirindeki Mitolojik Motifler
Design ~GAÜN WebTeam