Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. MAHMUT KALMAN
HOMEPAGE.
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Multidisciplinary Journal of Educational Research
No/Edition: 7(2), 125-155
Authors: Kalman, M., & Bozbayindir, F.
An Investigation of Dispositional Resistance, Change-specific Resistance and Change-related Information: The Case of the “4+4+4” Educational Reform in Turkey
2017
Journal / Book Name: The Qualitative Report
No/Edition: 22(3), 655-682
Authors: Kalman, M. & Summak, M.S.
Revitalizing the HERO within Teachers: An Analysis of the Effects of the PsyCap Development Training
2017
Journal / Book Name: Educational Process: International Journal
No/Edition: 6(1), 53–84
Authors: Kalman, M., Summak, M.S. & Çimen, İ.
Principal Assignments in Limbo: A Qualitative Study on the Processes and Potential Outcomes of the Recent Principal Assignment Initiative in Turkey
2017
Journal / Book Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
No/Edition: 25(6), 2311-2326
Authors: Yıldırım, İ. & Kalman, M.

The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of The Preparedness to Teach Scale 

2016
Journal / Book Name: School Leadership & Management
No/Edition: 36(5), 508-530
Authors: Kalman, M. & Arslan, M. C.
School Principals’ Evaluations of Their Instructional Leadership Behaviors: Realities vs. Ideals
2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 15(1), 27-58
Authors: Kalman, M. & Summak, M. S.
Öğretmenlerin Psikolojik Sermayelerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması
2015
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 14(54), 141-159
Authors: Balkar, B. & Kalman, M.
Okul İklimi, Öğretimsel Liderlik ve Yönetsel Liderlik Değişkenlerinin Okul Yöneticiliğine Atama Yaklaşımları Açısından Ayırt Edicilik Düzeyi
2015
Journal / Book Name: International Journal of Leadership and Change
No/Edition: 3(1), 41-50
Authors: Samancioglu, M., Baglibel, M., Bozbayindir, F. & Kalman, M.
Educational Leaders' and Teachers' Opinions about Changes in the Turkish Education System: A Qualitative Case Study
2015
Journal / Book Name: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Researc
No/Edition: 5(2), 77-96
Authors: Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M., Kalman, M. & Sincar, M
The relationship between technology leadership roles and profiles of school principals and technology integration in primary school classrooms
2014
Journal / Book Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 29(2), 115-128
Authors: Kalman, M. & Gedikoğlu, T.
Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 11-13 Mayıs 2017 /Ankara-TÜRKİYE
Authors: Kalman, M. & Akşab, Ş.
Reconsidering Feedback in Instructional Supervision: How should Feedback be Managed in Schools?
2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 11-13 Mayıs 2017 /Ankara-TÜRKİYE
Authors: Kalman, M.
An Array of Leadership Development Tools and Techniques: A Call for Research on Developing Principal Leadership
2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 11-13 Mayıs 2017 /Ankara-TÜRKİYE
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
Parents’ Evaluations of the Quality of School Processes and Outcomes from Insider-Outsider Perspectives: Giving Ear to What ‘The Big Boss’ Says (Best Presentation Award)
2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 11-13 Mayıs 2017 /Ankara-TÜRKİYE
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
Going Against the Grain, Converging on Good and Promising Practices in the Turkish Education System: Treatment vs. Healing from Within
2017
Journal / Book Name: The World Education Leadership Symposium 6-8 Eylül, İsviçre, Zug
Authors: Summak, M.S. & Kalman, M.

Education as a (un)Global Commodity between Realities and Fantasies: A Retrospective Analysis

2016
Journal / Book Name: 14th International JTEFS/BBCC Conference on Sustainable Development
Authors: Kalman, M. & Özdemir, M.
Prospective Teachers’ Views about Reflections of MoNE’s Policy Initiatives on Improvement of Teacher Quality: A Focus Group Study
2016
Journal / Book Name: 14th International JTEFS/BBCC Conference on Sustainable Development
Authors: Summak, M. S., Kalman, M. & Özdemir, M.
School Principals’ Decision Making Strategies during Organizational Change in Schools: A Q-methodological Study
2016
Journal / Book Name: EYFOR-VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. Girne/Kıbrıs
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
Buluğ Çağından Yetişkinliğe Geçerken, Eğitim Yönetiminin Entelektüel Olgunlaşma ve Akademik Kimlik Kazanma Sürecine Bakış: Quo Vadis?
2016
Journal / Book Name: EYFOR-VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. Girne/Kıbrıs
Authors: Summak, M. S., Özdemir, M., Sümer, S., Avan, Y & Kalman, M.
Üç Şehrin Karşılaştırmalı Nitel Hikâyesi: İTK-D Modeline Göre K-12 Okul Müdür Yardımcılarının Öznel İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: XIth European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 R
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
Following Traces of “the Invisible Hand” in the Distribution of National High-Stake Test Scores: Who is Actually Privileged by the State-Funded Public Education Monopoly?
2015
Journal / Book Name: 2nd International Eurasian Educational Research Congress
Authors: Kalman, M., Summak, M. S. & Çimen, İ.
Procedural Justice and the Principal Succession Planning Initiative: A Qualitative Analysis of School Principals’ Perceptions
2015
Journal / Book Name: 1st International Lifelong Learning and Leadership Conference- ICLEL 2015-Czech
Authors: Arslan, M. C., Kalman, M. & Bozbayındır, F.
College Students’ Problems with and Expectations from Lecturers
2015
Journal / Book Name: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR-VI. Girne/KKTC
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
Eğitim Örgütlerinde Değişimi Konu Alan Ampirik Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: 2005-2015
2015
Journal / Book Name: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR-VI. Girne/KKTC
Authors: Kalman, M. & Summak, M. S.
Okul Yöneticilerinin İş Stresi, İş Performansı ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2014
Journal / Book Name: 1st International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul.
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
A Preliminary Assessment of the Change Recipients’ Perceptions of the “4+4+4 Reform Initiative”: Has Anything Changed?
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Authors: Summak, M. S. & Kalman, M.
Türkiye’de Mülteci Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikalarının İncelenmesi
2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Authors: Summak, M. S., Kalman, M. & Zepeda, S. J.
Denetime İlişkin Liderlik Alan Bilgisi: Kavramsal Bir Çözümleme
2013
Journal / Book Name: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri (Marmara Ü.), İstanbul.
Authors: Kalman, M. & Gedikoğlu, T.
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Psikolojik Sermayelerinin İncelenmesi
2012
Journal / Book Name: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Özetleri (İnönü Ü.), Malatya.
Authors: Kalman, M & Gedikoğlu T.
Okul Yöneticisinin Hesapverebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2012
Journal / Book Name: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Özetleri (İnönü Ü.), Malatya.
Authors: Özgan, H., Bozbayındır, F. & Kalman, M.
Öğretim Elemanlarının Hesapverebilirliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri
2012
Journal / Book Name: VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Muğla Ü.).
Authors: Bozbayındır, F., Özgan, H., & Kalman, M.
İlköğretim Okulları Teftiş Raporları ile İlgili Bir Çözümleme
2011
Journal / Book Name: II. Eğitim Yönetimi Forumu (Ankara). E-Bildiri Özetleri Kitabı.
Authors: Özgan, H. & Kalman, M.
Okul Sağlığı Açısından Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Önemi
2011
Journal / Book Name: III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Mersin Ü.) Mersin.
Authors: Özgan, H., Aydın, T., Bozbayındır, F. & Kalman, M.
Okul Denetiminde Öz Değerlendirme Formları ve Müfettişlerin Rolü
2011
Journal / Book Name: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri (M. Akif Ersoy Ü.) Burdur
Authors: Kalman, M.
Türkiye’nin Yabancı Dil Politikasına Kuramsal Bir Bakış
Other Publications
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Eğitim Politikası ve Değerlerin Dağıtımı (Bölüm çevirisi)
Authors: Kalman, M.
B. Balkar & H. Özgan (Ed.) İçinde: (Rizvi, F., & Lingard, B.) Globalizing Educational Policy/Küreselleşen Eğitim Politikası. Pegem Yayıncılık. Ankara.
2015
Journal / Book Name: Etik (Bölüm çevirisi)
Authors: Özgan, H., & Kalman, M.
İçinde: Araştırma Yöntemleri- Desen ve Analiz (L.B. Christensen, R. B. Johnson, L. A. Turner- Research Methods, Design, and Analysis), Çev. Ed. Ahmet Aypay, Ankara: Anı Yayıncılık.
2014
Journal / Book Name: Makine Bürokrasisi (Bölüm çevirisi)
Authors: Özgan, H., & Kalman, M.
İçinde: Örgütler ve Yapıları (The Structuring of Organizations- H. Mintzberg)- Çev. Ed. Ahmet Aypay, Nisan, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
2013
Journal / Book Name: Yönetim Süreçleri (Kitap bölümü)
Authors: Özgan, H., & Kalman, M.
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Aycan Çiçek Sağlam (Ed). Mart, Ankara: Maya Yayıncılık.
Design ~GAÜN WebTeam