Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ALİ BOZKURT
HOMEPAGEMATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION
Publications
International Journals
Year
Content
2016

B. Yılmaz, A. Bozkurt, Y. Koç, Investigating the levels of teachers’ use of student thinking in mathematics classrooms, SHS Web of Conferences 31, 2016

2012
A.Bozkurt, Investigating First Year Elementary Mathematics Teacher Education Students’ Knowledge of Prism, Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) • Autumn • 2949-2952 2012 (SSCI)
2012
B.Yabaş, A.Bozkurt, "Investigating Critical Properties Of E-Learning Portals That Support Teaching Mathematics At Elementary Levels", e-Journal of New World Sciences Academy 1-C , 1747-1758 pp., 2012
2012
A.Bozkurt, Mathematics Teachers’ Perceptions of Mathematical Activities, Education and Science, 167, 2012. (SSCI)
2011
A.Bozkurt, R.Bindak, S. Demir, "Mathematics Teacher’s Views about Use of Computer in Lessons and Suitability of Their Workplace", e-Journal of New World Sciences Academy 1-C , 1747-1758 pp., 2011
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
1. A.Bozkurt, E.Koca, “10th International Educational Technology Conference” konferansı dahilinde "10th International Educational Technology Conference Proceedings Book (Volume II)" bildiri kitapçığındaki "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hesap Makinesinin Kullanımına Yönelik Görüş ve Tutumları", 750-753 pp., İstanbul, Türkiye, 26-28
2. A.Bozkurt, R.Bindak, S.Demir, 10th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde "10th International Educational Technology Conference Proceedings Book (Volume II)" bildiri kitapçığındaki "Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayarı Etkin Kullanma Yeterlilikleri ve Çalıştıkları Ortamların Uygunluğu", 930-934 pp., İstanbul, Türkiye, 26-28 Nisan 2010
3. S.Demir, A.Bozkurt, 4th International Computer And Instructional Technologies Symposium konferansı dahilinde "4th International Computer And Instructional Technologies Symposium Proceedings" bildiri kitapçığındaki "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri", 376-381 pp., Konya, Türkiye, 24-26 Eylül 2010
4. Ş.Gündüz, B.Emlek, A.Bozkurt, 8th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde "8th International Educational Technology Conference Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Computer Aided Teaching Trigonometry Using Dynamic Modeling In High School", 1039-1042 pp., Eskişehir, Türkiye, 6-8 Mayıs 2008
5. A.Bozkurt, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, A.Oğraş, Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education konferansı dahilinde "The Proceedings of The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Vol 1" bildiri kitapçığındaki "Teachers’ Conduct of Problem Solving Activities", 263 pp., Ankara, Türkiye, 10-15 Temmuz 2011
6. Y.Koç, A.Bozkurt, The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education konferansı dahilinde "The proceedings of The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Vol 1" bildiri kitapçığındaki "Evaluating Pre-Service Mathematics Teachers’ Comprehension Level of Geometric Concepts", 336 pp., Ankara, Türkiye, 10-15 Temmuz 2011
7. B.Yabaş, A.Bozkurt, , 5. International Computer And Instructional Technologies Symposium ICITS-2011 konferansı dahilinde "The proceedings book of the 5. International Computer And Instructional Technologies Symposium" bildiri kitapçığındaki "Investigating Critical Properties of E-Learning Portals That Support Teaching Mathematics at Elementary Levels", Elazığ, Türkiye, Eylül, 2011
8. S.Demir, M.F.Özmantar, E.Bingolbali, A.Bozkurt, 5. International Computer And Instructional Technologies Symposium ICITS-2011 konferansı dahilinde "The prooceedings Book of International Computer And Instructional Technologies Symposium ICITS-2011" bildiri kitapçığındaki "Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarının İrdelenmesi", Elazığ, Türkiye, Eylül, 2011
9. A.Bozkurt, , 6. International Computer And Instructional Technologies Symposium ICITS-2016 konferansı dahilinde "The proceedings book of the 6. International Computer And Instructional Technologies Symposium" bildiri kitapçığındaki" Öğretmen Adaylarının Geometer's Sketchpad Yazılımı Kullanarak Geometrik Şekil İnşa Ettiklerine Dair İkna Gerekçelerinin İncelenmesi", Gaziantep, Türkiye, Eylül, 2012
11. A. Bozkurt, S.Demir, E.Bingölbali, M.F.Özmantar, İlköğretim öğretmenlerinin teknolojik araçların öğrencilerin öğrenmesine katkısı ile ilgili düşünceleri, September 19-23 16th Asian Technology Conference of Mathematics ATCM 2011, Bolu, Turkey
12. J.Özdemir, G.Karslıgil, A.Bozkurt, İlköğretim matematik öğretiminde vitamin yazılımının kullanımına yönelik öğrenci görüşleri, September 19-2316th Asian Technology Conference of Mathematics ATCM 2011, Bolu, Turkey
13. E.Bingölbali, S.Demir, M.F.Özmantar, A.Bozkurt, What knowledge teachers need for efficient technology integration into mathematics teaching?: an examination through TPCK, September 19-2316th Asian Technology Conference of Mathematics, ATCM 2011, Bolu, Turkey
14. M. Güzel, A. Bozkurt, Y.Koç, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Silindir Kavramlarına Dair Kavram İmajlarının İncelenmesi, ICEMST 2014, Mayıs 2014, Konya, Türkiye.
15. A. Bozkurt, Evaluation of elementary and middle school teachers’ use of technology in teaching: Findings based on classroom observations, ICOINE 2014, 29-31 October, Milano, Italy.
17. Yılmaz, B. Bozkurt, A., Koç, Y. Ortaokul Matematik Sınıflarında ders Süresinin Etkin Kullanımı Açısından İncelenmesi, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Gaziantep, Türkiye
18. Bozkurt, A. Yılmaz, B. İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Etkinliklerin Bilişsel Talep Seviyelerine Göre İncelenmesi, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Gaziantep, Türkiye
19. Polat, S. Bozkurt,A. Koç, Y. Investigation Of Teacher Questions Eliciting Students' Mathematical Thinking, 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development May, 12 – 14, 2016 Konya, Türkiye
21. Sarıca, R., Çetin, B., Bozkurt, A. Investigation Of Effect' Research-Based Instruction Practices In Measurement And Evaluation Course, 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development May, 12 – 14, 2016 Konya, Türkiye
22. Yılmaz, B. Bozkurt, A., Koç, Y. Sınıf içi uygulamaların öğrencilerin matematiksel gelişim ve becerilerine uyum düzeylerinin incelenmesi, International Congresses on Education, ERPA 2016, 02-04 June, 2016, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
Editörlük 1.İ. Şahin, A. Erdoğan, S. Ak ve H. Topbaş, (Editör: A. Bozkurt) Ortaöğretim Matematik 10 Ders kitabı, 230 pp., Ankara, Eko-Yay, 2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar 1.A.Erdoğan, A.Bozkurt, S.Ak, İlköğretim Matematik 6 Ders Kitabı, 232 pp., Ankara, Pasifik, 2006
2. A.Erdoğan, A.Bozkurt, S.Ak, İlköğretim Matematik 6 Ders Kitabı, 232 pp., Ankara, Pasifik, 2006
3. İ.Şahin, S.Ak, A.Erdoğan, A.Bozkurt, İlköğretim Matematik 7 Ders Kitabı, 206 pp., Ankara, Pasifik, 2007
4. A.Erdoğan, A.Bozkurt, S.Ak, İ.Şahin İlköğretim Matematik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, 155 pp., Ankara, Pasifik Yayınları, 2007
6. İ.Şahin, S.ak, A.Erdoğan, A.Bozkurt, İlköğretim Matematik 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı, 248 pp., Ankara, Pasifik Yayınları, 2007
7. İ.Şahin, S.ak, A.Erdoğan, A.Bozkurt, İlköğretim Matematik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı, 160 pp., Ankara, Pasifik Yayınları, 2007
8. A.Bozkurt, A.Erdoğan, S.Ak, İ.Şahin, Ortaöğretim Matematik 9 Ders kitabı, 255 pp., Ankara, Eko-Yay, 2007
9. A.Bozkurt, ve ark., Ortaöğretim Matematik 9 Ders kitabı, 1033 pp., Ankara, MEB Yay, 2013
2. A.Bozkurt, Diziler: Belli Bir Kurala göre Sıralı Listeler, İçinde: Editörler I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar), pp., 491-499, 2013, Ankara: Pegem yayıncılık
3. A.Bozkurt, Seriler: Sonsuz Toplamlar, İçinde Editörler I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, pp. 519-528, 2013, Ankara: Pegem yayıncılık
4. M.F. Özmantar, A.Bozkurt, Tanımsızlık ve Belirsizilik, İçinde Editörler I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, pp. 438-460 2013. Ankara: Pegem yayıncılık.
5. A.Bozkurt, Ö. Esendemir, Duyuşsal Özellikler Bağlamında İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi, İçinde Editörler M.F.Özmantar, A. Öztürk, E. Bay, Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları, pp. 365-386, 2015. Ankara: Pegem yayıncılık.
National Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 66
Authors: Bozkurt A.

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Etkinliklerin Amaç, Öğrenci Çalışma Biçimi Ve Uygulanabilirlik Yönleriyle Değerlendirilmesi

11. A. Bozkurt, K. Kuran, Öğretmenlerin Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinlikleri Uygulamaya ve Etkinlik Tasarlamaya İlişkin Görüşleri, Ege Eğitim Dergisi 2016 (17) 2: 377 - 398

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
1. Ö.Esendemir, A.Oğraş, E.Bingölbali, M.F.Özmantar, A.Bozkurt, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK -2010" bildiri kitapçığındaki "Matematiksel Problem Çözmede Karşılan Zorluklara İlişkin Öğretmen Görüşleri", 12 pp., izmir, Eylül 2010
A. Bozkurt, Tangram Parçalarıyla Oluşturulan Bir Dikdörtgenden Hareketle Üniversite Düzeyinde Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, UFBMEK-2012, Niğde.
Problem Çözme ve Üst-bilişe İlişkin Hizmet-İçi Programının Değerlendirilmesi, II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bolu.
A. Bozkurt, M. Güzel, Matematik Öğretmenlerinin Prizma ve Silindir Kavramları ve Bu Kavramlar Arasındaki İlişkilere Dair Bilgilerinin İncelenmesi, XI. Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, UFBMEK-2014, Adana.
A. Bozkurt, Y. Koç, B. Yılmaz, İlköğretim Matematik öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk, Alan ve Hacim Kavramlarına Yönelik Yaptıkları Tanımların İncelenmesi, XI. Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, UFBMEK-2014, Adana.
8. A. Bozkurt, M. Güzel, Matematik Öğretmenlerinin Prizma ve Silindir Kavramları ve Bu Kavramlar Arasındaki İlişkilere Dair Bilgilerinin İncelenmesi, XI. Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, UFBMEK-2014, Adana.
9. A. Bozkurt, Y. Koç, B. Yılmaz, İlköğretim Matematik öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk, Alan ve Hacim Kavramlarına Yönelik Yaptıkları Tanımların İncelenmesi, XI. Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, UFBMEK-2014, Adana.
10. A. Bozkurt, M. Güzel, Uzunluk Kavramına Dair Öğrenci Düşünüşlerindeki Gelişimlerin İncelenmesi, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Kongresi TURKBİLMAT, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman
Other Publications
Year
Content
2. Topal, A., Bozkurt, A. Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Standart Bir Algoritmayla Çözülebilen ve Çözülemeyen Problemlerde Kullandıkları Matematiksel Düşüncelerinin İncelenmesi, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Kongresi TURKBİLMAT, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman (POSTER)
Design ~GAÜN WebTeam