Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. AHMET BUĞA
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 8 (49)
Authors: Türk, F., Buğa, A., Çekiç, A. ve Hamamcı, Z.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahelelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi:Meta-Analiz Çalışması

2018
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Esosder)
No/Edition: 17 (66)
Authors: Çekiç, A., Türk, F., Buğa, A. ve Hamamcı, Z.

ALABAMA EBEVYN DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 15(3), 783-809
Authors: Buğa, A. ve Hamamcı, Z.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif ve Geleneksel Psiko-Eğitim Programlarının Çocukların Bilişsel Hatalarına ve Psikolojik Belirtilerine Etkisi
2014
Journal / Book Name: Procedia - Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 116
Authors: Çekiç, A., Özkamalı, E. and Buğa, A.

The analysis of variables predicting eating habits of university students

2014
Journal / Book Name: Procedia - Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 116
Authors: Özkamalı, E., Cesuroğlu, Ş. G., Hamamcı, Z., Buğa, A. and Çekiç, A.

The investigation of relationships between vocational maturity and irrational career beliefs

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 47. Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
No/Edition: 13-16 Sept, Slovenia
Authors: Çekiç, A., Buğa, A., Kul, A., Şap, G.
2017
Journal / Book Name: 47. Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
No/Edition: 13-16 September, Slo
Authors: Çekiç, A., Buğa, A., Türk, F., Tanrıkulu, İ., Hamamcı, Z., Duy, B.
2017
Journal / Book Name: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
No/Edition: 20-23 April, Antalya
Authors: Çekiç, A., Tanrıkulu, İ.,Buğa, A., Türk, F., Hamamcı, Z.,
Psychometric Properties of the Turkish Form of the Alabama Parenting Questionnaire
2016
Journal / Book Name: 21st International Conference on Education and Social Science (ICESS)
No/Edition: 31 January
Authors: Murat, M., Buga, A. ve Atmaca, U.
Examination of School Principals' Leadership Styles According to Emotional Intelligence
2016
Journal / Book Name: III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May-3 June, Muğla.
Authors: Çekiç, A., Kaya, İ. ve Buğa, A.
2016
Journal / Book Name: VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 3-5, Kasım, Girne, KKTC.
Authors: BUĞA, A., ÇEKİÇ, A., TÜRK, F., HAMAMCI, Z., KUL, A.
2014
Journal / Book Name: 5th WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY, COUNSELING and GUIDANCE
Authors: Çekiç, A., Özkamalı, E., Altunkol, F. and Buğa, A.

AN INVESTIGATION of PREDICTOR VARIABLES of EATING ATTITUDIES of WORKING WOMEN

2014
Journal / Book Name: 5th WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY, COUNSELING and GUIDANCE
Authors: Altunkol, F., Çekiç, A., Özkamalı, E. and Buğa, A.

COGNITIVE FELIXIBILITY SCALE for SECONDARY SCHOOL STUDENTS: THE STUDY of VALIDITY and RELIABILITY

2014
Journal / Book Name: 5th WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY, COUNSELING and GUIDANCE
Authors: Özkamalı, E., Buğa, A., Çekiç, A. and Altunkol, F

INVESTIGATION of the HIGH SCHOOL STUDENTS’ LIFE SATISFACTION WITH RESPECT to DIVERSE VARIABLES

2014
Journal / Book Name: 5th WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY, COUNSELING and GUIDANCE
Authors: Buğa, A., Özkamalı, E., Altunkol, F., and Çekiç, A.

THE STUDY of SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS and COGNITIVE LEVELS of UNIVERSITY STUDENTS in TERMS of VARIOUS VARIABLES

2012
Journal / Book Name: International Counseling and Education Conference 3-5 May, Istanbul
Authors: Hamamcı,Z., Özkamalı,E., Tunç,E., Buga,A.& Çekiç,A.
Authors: Çekiç, A.
Authors: Çekiç, A., Buğa, A.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Çocuklarla Psikolojik Danışmada Etik
No/Edition: 1
Authors: Buğa, A.

Okul Öncesi ve İlkokulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Hamamcı ve Türk, Eds.)

National Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 2 (1)
Authors: Buğa, A., Özkamalı, E. Altunkol, F. ve Çekiç A.

Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi

2011
Journal / Book Name: Aile ve Toplum
No/Edition: 7 (26)
Authors: Hamamcı, Z., Buğa, A. ve Duran, Ş.

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

2010
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 6 (2) ss. 50-59
Authors: Özkamalı, E. ve Buğa, A.
Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: VI. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMALARI KONGRESİ
No/Edition: GAZİANTEP,1-3 ARALIK
Authors: Fulya TÜRK, Ahmet BUĞA, Ali ÇEKİÇ & Zeynep HAMAMCI
2015
Journal / Book Name: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim, Mersin.
Authors: Buğa, A. ve Hamamcı, Z.
2011
Journal / Book Name: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Authors: Buğa, A. ve Hamamcı, Z.
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerinin İncelenmesi
2010
Journal / Book Name: V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu
Authors: Hamamcı, Z., Buğa, A., Duran, Ş.

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

2010
Journal / Book Name: V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu
Authors: Özkamalı, E. ve Buğa, A.

Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi

2009
Journal / Book Name: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Authors: Buğa, A. ve Murat, M.
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Design ~GAÜN WebTeam