Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ATINÇ OLCAY
HOMEPAGEHOTEL, RESTAURANT AND CATERING SERVICES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 11 (56), s.1101-1119
Authors: OLCAY Atınç, ERTÜRK Müjdat ve GEYLAN Cihan

Otel İşletmelerinde Çalışanların Algıladıkları Sosyal Kaytarma Düzeyi: Gaziantep Otellerinde Bir Uygulama

2018
Journal / Book Name: Gaziantep üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 17,Özel Sayı, s.1-11
Authors: OLCAY Atınç, ÖZKAN Burçin ve GÖÇEBELER M. Fatih

Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Yaşanan Etik Sorunlar Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

2018
Journal / Book Name: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 26 (2), s.427-438
Authors: OLCAY Atınç, DÖŞ Bülent, SÜRME Metin ve DÜZGÜN Mehmet

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Elektronik Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

2018
Journal / Book Name: Journal of Recreation and Tourism Research
No/Edition: 5 (1), s.98-120
Authors: OLCAY Atınç, PARLAK Özlem ve ERTÜRK Müjdat

Otel İşletmelerinde Erişilebilir Turizme Yönelik Düzenlemelerin Yeterliliği Üzerine Bir Uygulama: Gaziantep’teki Bir Yerel ve Bir Uluslararası Zincir Otel İşletmesi Örneği

2018
Journal / Book Name: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: Değerlendirmede
Authors: OLCAY Atınç, KARAÇİL Güray ve SÜRME Metin

Adıyaman Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine İlişkin Yapılması Gerekenler*

* Bu makale I. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiriden türetilmiştir.

2018
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 11 (57), s.946-961
Authors: OLCAY Atınç ve ARABOĞA Yeşim

Bitlis İlinin Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizm Olgusuna Bakış Açısı

2017
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 16 (4), s.980-996
Authors: OLCAY Atınç ve TURHAN Ummuhan

Türkiye'de Glamping Hizmeti Veren İşletmelerin Sahip ve Yöneticilerinin Yeni Turizm Trendi Glamping İle İlgili Görüşleri: Muğla ve Antalya Örneği

2017
Journal / Book Name: Journal Of Recreation and Tourism Research
No/Edition: 4 (4), s.7-23
Authors: YILDIZ Derya, OLCAY Atınç, KARACIL Güray ve DEMİR Osman

Önbüro ve Servis Personellerinin Etkili Konuşma Becerilerinin Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi:Adıyaman ve Şanlıurfa Örnekleri

2017
Journal / Book Name: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 9 (20), s.179-195
Authors: OLCAY Atınç ve SÜRME Metin

Turizm Tanıtım Faaliyetlerinde Fotoğrafların Kullanımı: Türkiye "Home Of ..." Konsepti Örneği*

*Bu çalışma 17. Ulusal Turizm Kongresi'nde sunulan bildiriden türetilmiştir.

2017
Journal / Book Name: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 15 (29), s.225-241
Authors: OLCAY Atınç, ÇIKMAZ Esra, BULUT Elmas ve SÜRME Metin

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Kurumların Misyon Bildirgelerinin Değerlendirilmesi

2017
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 10 (51), s.1330-1343
Authors: OLCAY Atınç, GİRİTLİOĞLU İbrahim ve ÖZEKİCİ Y. Kemal

Sakin Şehir Prensiplerinin Halfeti'nin Yerel Mutfak Üzerindeki Etkisinde Yerel Halkın Tutumu Üzerine Bir Araştırma

2017
Journal / Book Name: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 1 (4), s.20-29
Authors: OLCAY Atınç, MISIRLIOĞLU Gülceren ve KARALAR Fevzi

Gaziantep İlinde Yemenicilik*

*Bu çalışma 18. Ulusal Turizm Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmıştır.

2017
Journal / Book Name: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 9 (22), s.235-250
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim, OLCAY Atınç, GÜNDOĞAN Harun R. ve ALKAN Bilal N.

Belek, Side ve Alanya Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Müşterilerine Sunduğu Rekreasyonel Etkinliklerinin İçerik Analizine Yönelik Bir Araştırma*

* Bu yayın daha önce 3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özet bildiri olarak yayımlanmıştır.

2016
Journal / Book Name: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 7 (1), s.727-750
Authors: OLCAY Atınç ve DÖŞ Bülent

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

2016
Journal / Book Name: Kastamonu Eğitim Dergisi ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)
No/Edition: 24 (3), s.1127-1148
Authors: OLCAY Atınç ve DÜZGÜN Mehmet
Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Meslek Seçimlerinin Kariyer Çapaları İle Uygunluğunun Değerlendirilmesi
2016
Journal / Book Name: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 15, s.321-338
Authors: OLCAY Atınç, DÜZGÜN Mehmet, SÜRME Metin ve ÇİNPOLAT Murat

Turizm Önlisans Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Beklentileri

2015
Journal / Book Name: UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
No/Edition: 12 (4), s.27-54
Authors: OLCAY Atınç ve DÜZGÜN Mehmet

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

2015
Journal / Book Name: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 13, s.306 -323
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim, OLCAY Atınç ve ÖZEKİCİ Y. Kemal

Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması:Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

2015
Journal / Book Name: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 15 (2), s.235 -267
Authors: OLCAY Atınç ve DOĞAN Gül

Bir Destinasyon Olarak Gaziantep Şehir İmajına Yönelik Öğrenci Görüşleri

2015
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 37 (8), s.1114 -1131
Authors: OLCAY Atınç ve SÜRME Metin

Turizm İşletmelerinde Yönetici ve İşgören Etik Davranışlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

2015
Journal / Book Name: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
No/Edition: 5 (3), s.324 -334
Authors: OLCAY Atınç, YILDIRIM İbrahim ve SÜRME Metin

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği

2015
Journal / Book Name: SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
No/Edition: 3 (12), s.49 -72
Authors: OLCAY Atınç ve DÜZGÜN Mehmet

Turizm Sektörünün İstihdam Niteliğinin Öğrencilerin Kariyer Planları Üzerindeki Etkisi

2015
Journal / Book Name: İşletme Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 2 (7), s.349 -374
Authors: OLCAY Atınç, BOZGEYİK Yusuf, AKKÖZ Harun ve SÜRME Metin

Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi

2015
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 8 (41), s.1254-1268
Authors: OLCAY Atınç ve ÖZEKİCİ Yakup Kemal

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Hataları, Telafi Yöntemleri ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi (Gaziantep Örneği)

2014
Journal / Book Name: International Journal of Humanities and Social Science
No/Edition: 4 (3), s.157-164.
Authors: OLCAY Atınç, GÖLPEK Filiz ve İNCE Ercan
A Study on the Assessment of Social Security Practices by the Personnel at the Hotels in Gaziantep
2014
Journal / Book Name: İşletme Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 6 (1), s.385-403
Authors: OLCAY Atınç, GİRİTLİOĞLU İbrahim ve ÇIKMAZ Esra

Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep Bölgesi'nde Bir Araştırma

2014
Journal / Book Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 24, s.158-181
Authors: OLCAY Atınç ve AKÇİ Yavuz

Adıyaman ve Gaziantep'te Yaşayan İnsanların Fast-Food İşletmelerini Tercih Nedenlerinin Faktörler İtibariyle Ortaya Konmasına Yönelik Bir Uygulama

2014
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 35 (7), s.836-855
Authors: OLCAY Atınç ve SÜRME Metin

Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

2013
Journal / Book Name: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
No/Edition: 28 (2), s.74-96
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim,OLCAY Atınç ve TÜRKMEN Serkan

Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Yerli Genç Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

2011
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 10 (3), s.1115-1142
Authors: KÖKSALAN Bahadır, SEVİNDİK Tuncay ve OLCAY Atınç

Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi

2010
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 9 (2), s.279-301
Authors: OLCAY Atınç ve ÇELİK Zafer

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları

2009
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 8 (1), s.133-157
Authors: OLCAY Atınç ve DÖŞ İzzet

Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama

2008
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 7 (2), s.383-390
Authors: OLCAY Atınç

Türk Turizminde Eğitimin Önemi

2008
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
No/Edition: 1 (10), s.43-62
Authors: İZGİ Berna ve OLCAY Atınç

Çalışma Koşullarının Önemi: Gaziantep İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

2007
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 19, s.9-32
Authors: ÜNLÜÖNEN Kurban, ERTÜRK Müjdat ve OLCAY Atınç

Otel İşletmelerinde Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları ve Bu Araçların Farklı Departmanlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Ankara ve İzmir Otellerinde Bir Uygulama

2003
Journal / Book Name: Turizm Akademik Dergisi
No/Edition: 1, s.49-68
Authors: ÜNLÜÖNEN Kurban ve OLCAY Atınç

Otel İşletmelerinin Sosyal Sorumluklarını Yerine Getirmesinde Önemli Bir Faktör Olarak İşgörenlerin Eğitim Düzeyi: Ankara'daki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: II. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi, 27-29 Eylül, Mersin, Türkiye
No/Edition: Değerlendirmede
Authors: OLCAY Atınç, SÜRME Metin ve AKMAZ Abdullah

Turizm Eğitimi Alan Son Sınıf Öğrencilerinin İş Kaygısını Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma

2018
Journal / Book Name: I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Rekreasyon Kongresi, 26-28 Nisan,İstanbul
No/Edition: s.226
Authors: OLCAY Atınç, DAĞLIOĞLU Taner ve SÜRME Metin

Turistleri Av Turizmine Yönelten Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

2018
Journal / Book Name: I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, 9-11 Mayıs, Gaziantep, Türkiye
No/Edition: s.156-163
Authors: OLCAY Atınç, ESEN Mehmet ve SÜRME Metin

Turizm İşletmelerinde Etik ve Sinizm Kavramlarına Genel Bir Bakış

2018
Journal / Book Name: I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Mayıs, Şanlıurfa, Türkiye
No/Edition: s.51
Authors: OLCAY Atınç ve KARACIL Güray

Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Yükseköğrenim Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği

2018
Journal / Book Name: I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, 9-11 Mayıs, Gaziantep, Türkiye
No/Edition: s.164-175
Authors: OLCAY Atınç, SÜRME Metin, DÜZGÜN Mehmet ve İNCE Ercan

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Etik İkliminin Stajyer Çalışanların Örgütsel Bağlılığı ve Örgütsel Güveni Üzerindeki Etkisi

2018
Journal / Book Name: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 4-5 Mayıs, Adana
No/Edition: s.890
Authors: OLCAY Atınç, AY Eşref ve ERTÜRK Müjdat

Polis Memurlarının Tatil Alışkanlıkları: Gaziantep Örneği

2018
Journal / Book Name: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan, İskenderun, Türkiye
No/Edition: s.1252-1264
Authors: OLCAY Atınç ve BEBEK Adile

Gümüşhane İli Kamu Çalışanlarının Turizme Bakış Açılarını Etkileyen Pozitif Faktörlerin Yapısal Bir Model İle Belirlenmesi

2018
Journal / Book Name: I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor veRekreasyon Kongresi, 26-28 Nisan, İstanbul
No/Edition: s.216
Authors: OLCAY Atınç, MISIRLIOĞLU Gülceren ve ERTÜRK Müjdat

Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü (Gaziantep Örneği)

2018
Journal / Book Name: III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan, İskenderun
No/Edition: s.468-481
Authors: OLCAY Atınç, KARALAR Fevzi ve ERTÜRK Müjdat
Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’nda Faaliyet Gösteren Esnafların İletişim Becerilerinin Kendileri ve Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
2018
Journal / Book Name: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4-5 Mayıs, Adana
No/Edition: Cilt:2, s.419-436
Authors: OLCAY Atınç, AY Eşref ve ERTÜRK Müjdat

Polis Memurlarının Tatil Alışkanlıkları: Gaziantep Örneği

2017
Journal / Book Name: Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, Gaziantep
No/Edition: s.489-500
Authors: OLCAY Atınç ve BAĞDADİ Ali

Hatay İlindeki Yeşil Yıldızlı Otellerin Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

2017
Journal / Book Name: 6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan, Gaziantep
No/Edition: s.42-60
Authors: OLCAY Atınç, ÖZEKİCİ Y. Kemal, TOZ Nabi ve KARAÇİL Güray

Öğrencilerin Eski Türk Eserlerinin Kültürel Edinim ve Seyahat Eğilimi Üzerindeki Rolü

2017
Journal / Book Name: Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim, Van
No/Edition: s.277
Authors: OLCAY Atınç, KARACIL Güray ve SÜRME Metin

Adıyaman Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine İlişkin Yapılması Gerekenler

2017
Journal / Book Name: Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim, Van
No/Edition: s.198
Authors: OLCAY Atınç, KARACIL Güray ve SÜRME Metin

Hatırlanır Turizm Deneyimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

2017
Journal / Book Name: Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, Gaziantep.
No/Edition: s.68-87
Authors: OLCAY Atınç ve AY Eşref

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)

2017
Journal / Book Name: 6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan, Gaziantep
No/Edition: s.581-596
Authors: OLCAY Atınç, KARALAR Fevzi ve MISIRLIOĞLU Gülceren

Gaziantep'te Unutulmak Üzere Olan Yöresel Yemekler ve Gaziantep Yemeklerinin Lezzet Nedenleri

2016
Journal / Book Name: 3. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27-29 May
No/Edition: s.113
Authors: OLCAY Atınç , GİRİTLİOĞLU İbrahim ve GİRİTLİOĞLU Elif
Dönüşümcü Liderliğin Personeli Güçlendirme Boyutları Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
2016
Journal / Book Name: 3. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27-29 May
No/Edition: s.103
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim, OLCAY Atınç, GÜNDOĞAN Harun ve ALKAN Bilal

Turizme Hizmet Sunan Otel İşletmelerinin Rekreasyon Etkinlik Alanlarının İçerik Analiziyle Antalya Bölgesi'nde Bir Araştırma

2014
Journal / Book Name: 9.New Perpectives İn Tourism-Hospitality Management, 25-27 September, Burhaniye
No/Edition: s.587-595
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim , OLCAY Atınç, AKÇİ Yavuz ve ARMUTÇU Barış
Marka Şehir Gaziantep'in Turistik Arz ve Talep Yapısı Üzerine Bir İnceleme
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Ayntab'dan Gaziantep'e Bir Kentin Kimliği (Ed. Hüseyin ALDOĞAN)
No/Edition: Adra Ajans, Baskıda
Authors: OLCAY Atınç, ALBUZ Nalan ve AYKANAT Mehmet

Bir Destinasyon Olarak Gaziantep Turizmi

2016
Journal / Book Name: Uluslararası Tanıtımda Medya ve Türkiye (Ed. Mehmet ÖZDEMİR)
No/Edition: Dora Basım,s.197-229
Authors: OLCAY Atınç ve ALBUZ Nalan
İnanç Turizmi ve Türkiye'nin Tanıtımına Katkısı
2009
Journal / Book Name: Gaziantep-Halep Mutfak Kültürü ve Yemekleri: Benzerlikler ve Farklılıklar
No/Edition: 1
Authors: OLCAY Atınç vd. (Editör ve Yazar)
2008
Journal / Book Name: Geçiş Ekonomileri (Ed.: ÖRNEK, İ. , TAŞ S. ve YILDIRIM M.)
No/Edition: 12. Bölüm, s.329-358
Authors: DİREZİNCİ Aykut ve OLCAY Atınç
Moldova Cumhuriyeti
National Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
No/Edition: 19 (2), s.480-499
Authors: OLCAY Atınç ve ÖZEKİCİ Yakup Kemal

Restoranlarda Algılanan Adalet ve Telafi Memnuniyetinin Memnuniyet ve Sadakat Üzerindeki Rolü: Adalet Teorisine Dayalı Bir Araştırma

2018
Journal / Book Name: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: Değerlendirmede
Authors: OLCAY Atınç, KARACIL Güray ve SÜRME Metin

Adıyaman Turizminin Mevcut Durumu ve Gelişimine İlişkin Yapılması Gerekenler*

*Bu çalışma 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Van'da düzenlenen 1. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nde özet olarak sunulan bildiriden türetilmiştir.

2018
Journal / Book Name: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 2 (15), s.389-408
Authors: OLCAY Atınç, KARAÇİL Güray ve SÜRME Metin

Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili*

* Bu makaleI. Uluslararası Helal Turizm Kongresi'nde sunulan bildirinin genişletilmesinden türetilmiştir.

2018
Journal / Book Name: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 21 (39), s.543-566
Authors: OLCAY Atınç, GİRİTLİOĞLU Elif ve GİRİTLİOĞLU İbrahim

Gaziantep Şehirindeki Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

2018
Journal / Book Name: Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: ÖzelSayı:5, s.85-110
Authors: OLCAY Atınç ve KASAP Mehmet

Yerli ve Yabancı Turistlerin Trabzon ve Rize Destinasyonlarına İlişkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi*

*Bu makale, 27-30 Eylül 2018 tarihinde II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’nde sözlü olarak sunulmuştur

2017
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
No/Edition: 2, s.93-121
Authors: OLCAY Atınç, ÖZEKİCİ Y. Kemal, KARAÇİL Güray ve TOZ Nabi

Eski Türk Eserlerine Yönelik Eğitimin Kültürel Edinim ve Seyahat Eğilimi Üzerindeki Rolü*

*Bu çalışma 6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'nda sunulan bildiriden türetilmiştir.

2017
Journal / Book Name: Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi
No/Edition: 2 (1), s.65-85
Authors: OLCAY Atınç, ÇIKMAZ Esra, ÖZEKİCİ Y. Kemal ve İNCE Ercan

Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanaslarına İlişkin Değerlendirmeleri: Gaziantep Örneği*

* Bu çalışma 16. Ulusal Turizm Kongresi'nde sunulan bildiriden türetilmiştir.

2015
Journal / Book Name: Karabük Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 2 (5) , s.178-188
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim, OLCAY Atınç ve Melik Onur GÜZEL

Kırsal Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları ve Yapılması Gerekenler

2014
Journal / Book Name: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 32, s.78-94
Authors: AKÇİ Yavuz ve OLCAY Atınç

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Otel İşletmelerinin Pazarlama Faaliyet ve Sorunlarının Yönetici Görüşleriyle İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (Gaziantep ve Adıyaman Örneği)

2014
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 13 (50), s.1-22
Authors: OLCAY Atınç ve GİRİTLİOĞLU İbrahim
Gaziantep Bölgesi'nde Şehir Turizmine Hizmet Veren Otellerde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma
2014
Journal / Book Name: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 17 (31), s.57-82
Authors: GİRİTLİOĞLU İbrahim ve OLCAY Atınç
Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel Yiyecek-İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları
2014
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
No/Edition: 2, s.127-144
Authors: OLCAY Atınç, GİRİTLİOĞLU İbrahim ve PARLAK Özlem

ENAT İle Türkiye'nin Erişilebilir Turizme Yönelik Otel İşletmelerini Kapsayan Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin Karşılaştırılması

2011
Journal / Book Name: Alatoo Academic Studies
No/Edition: 6 (2), s.270-286
Authors: OLCAY Atınç, AKIN Adnan ve ŞİMŞEK Mustafa Yaşar

Beslenme Anlayışının Diyet-Vücut Ağırlığı Kontrolü Tutum ve Davranışlarına Yansımasında Eğitim Düzeyinin Belirleyiciliği

2009
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 2, s.64-83
Authors: KAZU İ. Yaşar ve OLCAY Atınç

Örgün Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Sayısal Gelişmeler

2003
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 2, s.91-112
Authors: ÜNLÜÖNEN Kurban ve OLCAY Atınç

Otel işletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Ahlaki Sorumluluklarını Yerine Getirebilmesinde Eğitim Düzeyinin Önemi Üzerine Bir Araştırma

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 18. Ulusal Turizm Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Mardin
No/Edition: s.891-899
Authors: OLCAY Atınç, MISIRLIOĞLU Gülceren ve KARALAR Fevzi

Gaziantep İlinde Yemenicilik

2016
Journal / Book Name: 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim 2016, Bodrum, Muğla
No/Edition: s.1589-1602
Authors: OLCAY Atınç ve SÜRME Metin
Kültür Turizminin Tanıtımına Yönelik Fotoğrafların Değerlendirilmesi: Türkiye "Home Of ..." Konsepti Örneği
2015
Journal / Book Name: 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Çanakkale
No/Edition: s.181-199
Authors: OLCAY Atınç, ÇIKMAZ Esra, ÖZEKİCİ Y. Kemal ve İNCE Ercan
Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma
2014
Journal / Book Name: 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-22 Haziran 2014, Gaziantep
No/Edition: s.394-404
Authors: AKÇİ Yavuz ve OLCAY Atınç
Farklı Demografik Özelliklere Sahip Tüketicilerin Fast-Food İşletmeler İle Diğer Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Kıyaslamaları
2012
Journal / Book Name: II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya
No/Edition: s.29-40
Authors: OLCAY Atınç ve PEHLİVAN Nalan

2012
Journal / Book Name: Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara
No/Edition: s.79-98
Authors: OLCAY Atınç ve KINACI Bahar

2011
Journal / Book Name: XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur
No/Edition: s.225-226
Authors: ÇANKAYA İbrahim ve OLCAY Atınç

Other Publications
Year
Content
2018
No/Edition: Hazırlanıyor
Authors: OLCAY Atınç, ÜZER Armağan ve SÜRME Metin

Gaziantep Turizminin İşletmeler Açısından Sorunları ve Çözümler

2018
No/Edition: Hazırlanıyor
Authors: OLCAY Atınç, KASAP Mehmet ve SÜRME Metin

Şehir Spor Kulüplerinin Şehirin Turizm Potansiyeline ve Gelişimine Etkisi: Trabzonspor Örneği

2018
No/Edition: Hazırlanıyor
Authors: OLCAY Atınç, SÜRME Metin ve Dağlıoğlu Taner

Spor ve Rekreaktif Amaçlı Tesislerin Hizmet Kalitesinin İncelenmesi

2017
Journal / Book Name: Hazırlanıyor
Authors: OLCAY Atınç ve BEBEK Adile
2016
No/Edition: Hazırlanıyor
Authors: OLCAY Atınç ve DOLAHMET Yeşim
Turizm İşletmeciliği ABD'da Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği
Design ~GAÜN WebTeam