Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. DÖNDÜ ÇUHADAR
HOMEPAGEHEMŞİRELİK
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Journal of Religion and Health
No/Edition: 56(3):1042–1051
Authors: Seher Gürdil YilmazBurcu Opak Yücel, Döndü Çuhadar
2016
Journal / Book Name: European Journal of Cancer Care
No/Edition: 25(1):112-121
Authors: D. Çuhadar, D. Tanrıverdi, M. Pehlivan, G. Kurnaz S. Alkan.
2016
Journal / Book Name: Journal of advanced Practices in Nursing
No/Edition: 2(2):1-6
Authors: S. Çiftçi, D. Çuhadar.
2016
Journal / Book Name: International Journal of Caring Sciences
No/Edition: 9(3):858-866
Authors: Y. Pehlivan, S. Pehlivan, D. Çuhadar, Y. Çağatay, G. Güven, GY. Çetin, M. Sayarl

Psychosocial Status in Turkish Scleroderma Patients: Hopelessness and Social Support

2015
Journal / Book Name: Journal of Pediatric Nursing
No/Edition: (30)1:254-261
Authors: E. Bilsin, D. Çuhadar, P. Göv.
2014
Journal / Book Name: Journal of Religion and Health
No/Edition: 54(5):1731-1746
Authors: D. Çuhadar, HA: Savaş, A. Ünal, F. Gökpınar
2014
Journal / Book Name: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
No/Edition: 15(21): 9549-9553
Authors: D. Tanrıverdi, D. Çuhadar, S. Çiftçi.
2014
Journal / Book Name: Archives Of Psychiatric Nursing
No/Edition: 28 (1):62-66
Authors: D. Çuhadar, M.O. Çam.
2012
Journal / Book Name: Archieves of Psychiatric Nursing,
No/Edition: 26(1):43-53
Authors: E. Engin, D. Çuhadar, E. Öztürk

Healthy Life Behaviors And Suicide Probability In University Student.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2014
Journal / Book Name: III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, 1-3 Eylül
No/Edition: 409-410
Authors: S. Çiftçi, D. Çuhadar.
2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, Poster Presentation, İstanbul, 3
No/Edition: 117
Authors: D. Çuhadar, D. Tanrıverdi, N. Yağdıran.
2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, Poster Presentation, İstanbul,
No/Edition: 137
Authors: D. Tanrıverdi, D. Çuhadar, S. Çiftçi.

Functional Life and Suicide Probability among Cancer Patients

2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul,
No/Edition: 197
Authors: D. Çuhadar, D. Tanrıverdi, V. Kaplan.
2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul,
No/Edition: 151
Authors: D. Çuhadar, D. Tanrıverdi, M. Pehlivan, G. Kurnaz, S. Alkan.
2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul,
No/Edition: 148
Authors: M.S. Dağ, D. Çuhadar, S. Pehlivan, Y. Pehlivan, D. Lafçı, A. Kadayıfçı.
2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul,
No/Edition: 205
Authors: D. Tanrıverdi, Z. Güngörmüş, T. Gündoğdu, D. Çuhadar.
2013
Journal / Book Name: Horatio:European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul,
No/Edition: 117
Authors: D. Çuhadar, A.H. Savaş, A. Ünal, F. Gökpınar.
2012
Journal / Book Name: II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum
No/Edition: 107
Authors: D. Çuhadar, M.O. Çam
2011
Journal / Book Name: 19 th European Congress of Psychiatry
No/Edition: 26(194)
Authors: M.O. Çam, D. Çuhadar.

The Two Faces Of the Blade: Stigmatization and Internalized Stigmatization

2011
Journal / Book Name: 19 th European Congress of Psychiatry, Vienna-Austria,
No/Edition: 195
Authors: M. O. Çam, D. Çuhadar.

Case Report: Scream of The mother Whose Daughter is Bipolar

2011
Journal / Book Name: II. European Psychiatric Nursing Congress: Building Bridges, Prague.
Authors: S. Tüzün, E. Engin, D. Çuhadar.

Life Satisfaction And Factors That Effecting İt in Elderly

2011
Journal / Book Name: II. European Psychiatric Nursing Congress: Building Bridges, Prague.
Authors: O. Çam, D. Çuhadar, S. Nehir

Impressions From Mental Health Practices in Turkey

2010
Journal / Book Name: II. European Psychiatric Nursing Congress: Building Bridges, Prague.
Authors: O. Çam, D.Çuhadar.

Internalized Stigma And Functioning Level İn Patients With Bipolar Disorder.

2009
Journal / Book Name: 1st International congress on Nursing Education, Research and Practice
Authors: Özgür G, Şağın H, Duman Z, BaysanArabacı L, Çuhadar D

Student Nurses social Structures and Opinions About Social Values in Turkey

2009
Journal / Book Name: 1st International Congress on Nursing Education, Research and Practice
Authors: Öztürk E, Engin E, Çuhadar D

Healthy Life Behaviours and Suicide Possibility of the University Students

National Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi
No/Edition: 2(2):230- 246
Authors: O. Çam. D. Çuhadar.
2013
Journal / Book Name: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,
No/Edition: 29(2):83-93,
Authors: O. Çam, D. Çuhadar.
2011
Journal / Book Name: Psikiyatri Hemşireliği Dergisi,
No/Edition: 2(3):136-140,
Authors: O. Çam, D. Çuhadar.
2010
Journal / Book Name: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
No/Edition: 26(1)
Authors: Özgür G, Nehir S, Çuhadar D
Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sosyal Destek Düzeylerini Etkileyen Faktörler
2008
Journal / Book Name: Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
No/Edition: Nisan ; 3(7)
Authors: Karadağ G, Güner İ, Çuhadar D, Uçan Ö
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları
2007
Journal / Book Name: Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
No/Edition: 2(5).
Authors: Çuhadar D, Bahar A
Farklı Sosyoekonomik Çevreden İki İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sigara Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
2007
Journal / Book Name: Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
No/Edition: 2(5)
Authors: Temel E, Bahar A, Çuhadar D
Öğrenci Hemşirelerin Stresle Baş Etme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
2007
Journal / Book Name: Anadolu Psikiyatri Dergisi
No/Edition: 8
Authors: Ovayolu N, Pehlivan S, Uçan Ö, Çuhadar D
Hemodiyaliz Hastalarının Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki
2006
Journal / Book Name: Sağlık ve Toplum Dergisi
No/Edition: 16(3)
Authors: Çuhadar D, Özdemir N, Sertbaş G
Sosyal Çevrenin Onkoloji Hastalarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyine Etkisi
2006
Journal / Book Name: Sağlık ve Toplum Dergisi
No/Edition: 16(3)
Authors: Çuhadar D, Karadağ G
Koroner Anjiografi Uygulanacak Hasta ve Yakınlarının Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
2006
Journal / Book Name: Hemşirelik Forumu Dergisi
No/Edition: Eylül-Ekim-Kasım-Ar
Authors: Çuhadar D, Sertbaş G
Kronik Ağrının Psikiyatrik Bozukluklarla Olan İlişkisi ve Hemşirelik Bakımı
2004
Journal / Book Name: Hemşirelik Forumu Dergisi
No/Edition: 7(3)
Authors: Sertbaş G, Çuhadar D

Diyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Görülen Psikiyatrik Sorunlar

2004
Journal / Book Name: Hemşirelik Forumu Dergisi,
No/Edition: Kasım-Aralık
Authors: Sertbaş G, Çuhadar D, Demirli F

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Aileden ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek ile Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişki.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: 15. Ulusal Hemşirelik kongresi, Erzurum,
Authors: S. Gürdil- Yılmaz, B. Opak-Yücel, D. Çuhadar.
2012
Journal / Book Name: 6. Ege Pediatri Günleri ve 2. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir
Authors: E. Bilsin, D. Çuhadar, P. Göv.
Design ~GAÜN WebTeam