Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst. FATMA ARSLAN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 15
Authors: ARSLAN FATMA, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
2012
Journal / Book Name: Business and Economics Research Journal
No/Edition: 3(3)
Authors: KARACAOĞLU KORHAN,İNCE FATMA
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı
No/Edition: 1
Authors: Fatma Arslan

Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerinin Etik Karar Alma Davranışı Üzerine Etkileri: Gaziantep İlinde Bir Araştırma (Özet Bildiri)

2017
Journal / Book Name: Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı
No/Edition: 1
Authors: Fatma ARSLAN, Özlem YAŞAR UĞURLU

Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Bireysel Yaratıcılıkları Üzerine Etkileri: Gaziantep İlinde Bir Araştırma (Özet Bildiri)

2016
Journal / Book Name: 5th International Vocational Schools Symposium
No/Edition: 2
Authors: ARSLAN FATMA
National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Mesleki Bilimler Dergisi
No/Edition: 6 (3)
Authors: Fatma Arslan

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERININ ETIK KARAR ALMA DAVRANISI
ÜZERINE ETKILERI: GAZIANTEP ILINDE BIR ARASTIRMA

2017
Journal / Book Name: Mesleki Bilimler Dergisi
No/Edition: 6 (3)
Authors: Fatma ARSLAN, Özlem YAŞAR UĞURLU

ÜNIVERSITE ÖGRENCILERININ SOSYO-DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERININ BIREYSEL YARATICILIKLARI
ÜZERINEETKILERI: GAZIANTEP ILINDE BIR ARASTIRMA

2013
Journal / Book Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 15(3)
Authors: KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN FATMA
2013
Journal / Book Name: Süleyman Demirel Üni. İ.İ.B.F. Dergisi
No/Edition: 18(1)
Authors: KARACAOĞLU KORHAN,İNCE FATMA
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Bildiri Kitabı
Authors: ARSLAN FATMA, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
2012
Journal / Book Name: 11. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ
Authors: KARACAOĞLU KORHAN,İNCE FATMA
Other Publications
Year
Content
2016
Journal / Book Name: 1 LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI
No/Edition: 1
Authors: EKŞİ İBRAHİM HALİL, ARSLAN FATMA
Design ~GAÜN WebTeam