Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. AHMET TAN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Publications
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2013
Journal / Book Name: -
No/Edition: -
Authors: Tan, Ahmet, Erbağcı, Ebru Cansu and Yılmaz, Emrah Sıtkı

Although, Turkey has recently met the concept of ‘political marketing’, political marketing has a long history in the world literature as the studies on political marketing have recently increased in numbers. This study which had been conducted in Gaziantep, Turkey’s economically, socially and culturally important city, analyzes the voters’ opinion on political marketing applications. Findings of this study show that, voters tend to define themselves as nationalist conservatives. According to the voters; the most important feature of political parties is the party leader, the most crucial characteristic of political figures are honesty and integrity, and home visits are the most attention getting activity in election periods.

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2002
Journal / Book Name: Politik Pazarlama
Authors: Dr. Ahmet Tan

Pazarlama geleneksel olarak ürünlerin ve hizmetlerin satışı ve her bir alışveriş sonucu belirli bir kazanç sağlanması ve toplumun ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşılanması yöntemleri ile ilgili konulara ağırlık vermiştir. Ancak 1970’li yıllardan sonra kapsamı genişletilmiş ve hayır kurumları, sanat kuruluşları, eğitim kurumları, vakıflar, dini kurum ve kuruluşlar gibi kar amaçsız örgütleri de içeren bir karakter kazanmıştır.

Siyasi partiler; genel ve yerel seçimlerde sundukları parti programları ve seçim bildirgeleri ile değişik alanlarda ve değişik konularda ürettikleri fikir ve politikaları pazarlamaktadırlar.

Politik pazarlamanın temel kavramlarının incelendiği bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; politika ve pazarlama ile ilgili temel kavramlar tanımlanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; politik pazarlamada ürün kavramı, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, tutundurma, propaganda ve reklam kavramları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; seçim kampanyaları ile ilgili temel bilgiler irdelenmiş, dördüncü bölümde,; politik pazarlamayı belirleyen faktörler incelenmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde ise konu ile ilgili iki uygulamaya; bu çerçevede üniversite öğrencileri ile 11 ilde seçmenlerle yapılan iki ayrı anketin sonuçlarına yer verilmiştir.

2002
Journal / Book Name: Politikada Niye Kaybediyorlar?
Authors: Ahmet Tan

Politik pazarlama; kavram olarak ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalar çok sınırlıdır. Politik pazarlamanın temel kavram ve uygulama örneklerinin incelendiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; politika ve pazarlama ile ilgili temel teorik kavramlar tanımlanmaya çalışılmıştır.

İkinci bölümde siyasi parti ve liderlerinin politik pazarlama uygulamalarına örnek kabul edilebilen ve gündemi oluşturan gelişmelerle ilgili olarak tutum ve davranışları yorumlanmaya çalışılmıştır.

Üçüncü bölümde ise konu ile ilgili bir uygulamanın sonuçlarına yer verilmiştir. Bu çerçevede üniversite öğrencileri ile yapılan anketin sonuçları değerlendirilmiştir.

Çalışma; politik pazarlama konusunda yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara yarayabilecek bir takım bilimsel verilere katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

Bunun yanı sıra bu çalışmayla seçmenlerin değerlendirmeleri sonucunda siyasi partilerin yeni bakış açıları kazanabilecekleri, hedef seçmen kitlesine yönelik çalışmalarda siyasi partilerin mesajlar alabilecekleri beklenmektedir.

National Journals
Year
Content
2002
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 93
Authors: TAN.A., BEKTAŞ.F.,
Otobüs Firmaları İyi Hizmet Pazarlayabiliyorlar mı
2001
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 68
Authors: TAN, A.,
Politik Pazarlama Uygulamalarında Baskı Gruplarının Yeri ve Önemi
1999
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 75
Authors: TAN, A.,
Politik Pazarlama Uygulamalarına Farklı Bir Bakış : Üniversite Öğrencileri Örneği
1999
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 77
Authors: AKDOĞAN.M.Ş., TAN.A.,
Politik Pazarlama Uygulamalarına Farklı Bir Bakış. Siyasi Partiler Örneği.
1999
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 73
Authors: TAN.A., AKPINAR.M.G.,BAYDAŞ.AV., ŞİRİN.A.,
Üniversite Öğrencilerinin Reklamcılığa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
1998
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 72
Authors: TAN, A.,
Politik Pazarlamaya Farklı Bir Bakış: Öğretim Elemanları Örneği
1998
Journal / Book Name: İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ
No/Edition: 142
Authors: BAYDAŞ, A., TAN.,
Dayanıklı Tüketim Mamullerinde Tüketici Tatmini ve Şikayet Davranışı.
1998
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 68
Authors: KAŞOĞLU, A.N., TAN. A.,
Gıda Tüketim Modellerinde Yapısal Değişmeler
1997
Journal / Book Name: Pazarlama Dünyası Dergisi
No/Edition: 64
Authors: TAN, A. AKDEMİR, Ş.
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamaları ve Yapısı Üzerine Bir Saha Araştırması
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2002
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 7
Authors: TAN, A., BEKTAŞ,F., ASLAN, M.,
Yaşanan Ekonomik Krizin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi
2001
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 6
Authors: TAN, A., BAYDAŞ, A.V.,
KOBİ’lerin Pazarlama Faaliyetlerinde İnterneti Kullanma Eğilimleri
2001
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 6
Authors: BEKTAŞ.F.,BEDESTENCİ.Ç.,TAN.A.,
Kahramanmaraş İlinde Faaliyet Gösteren Kırmızı Biber İşletmelerinin Pazarlama Sorunları
2001
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 6
Authors: TAN.A.,
Politik Pazarlama Anlayışına Göre Siyasi Parti Liderlerinin Değerlendirilmesi
2001
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 6
Authors: BAYDAŞ, A., TAN, A., GÖKSU, N.,
Modern pazarlama Anlayışı ve Kahramanmaraş Esnafı Üzerine Bir Uygulama
2000
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 5
Authors: TAN, A.,
Türkiye’de Seçmenlerin Politik Pazarlama Uygulamalarına Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
2000
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 5
Authors: TORLAK.Ö., TAN.A.,
Esnaf Ve Sanatkarların Müşteri İlişkilerinin Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
2000
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 5
Authors: TAN, A., BAYDAŞ, A.V., BEDESTENCİ, H.Ç., BEKTAŞ, F.,
Dinlenme Tesislerinde Hizmet Pazarlaması
2000
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 5
Authors: BAYDAŞ, A.V TAN, A.,., BEDESTENCİ, H.Ç.,

Tüketiciler ve Çevre Bilinci

1999
Journal / Book Name: 4.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 4.ULUSAL PAZARLAMA K
Authors: TAN, A.,
Politik Pazarlama Uygulamalarında Karşılaştırmalı Bir Örnek
1998
Journal / Book Name: III. Tarım Ekonomisi Kongresi
No/Edition: 3
Authors: PAKSOY, M., TAN, A.,
Türkiye’de Gıda Tüketim Yapısının Gelişimi ve Tüketim Eğilimlerindeki Değişim.
Journal / Book Name: ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
No/Edition: 5
Authors: TAN, A., BAYDAŞ, A.V., BEDESTENCİ, H.Ç
Küreselleşme ve Giysi Tüketim Davranışları
Design ~GAÜN WebTeam