Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst.Dr. MEHMET AKİF DESTEK
HOMEPAGEİKTİSAT BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Journal of Cleaner Production (SCI)
No/Edition: 200
Authors: Alper ASLAN, Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Sectoral carbon emissions and economic growth in the US: Further evidence from rolling window estimation method
2018
Journal / Book Name: Environmental Science and Pollution Research (SCI)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, Recep ULUCAK, Eyüp DOĞAN
Analyzing the environmental Kuznets curve for the EU countries: the role of ecological footprint
2018
Journal / Book Name: Environmental Science and Pollution Research (SCI)
No/Edition: 25(3)
Authors: Alper ASLAN, Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Bootstrap Rolling Window Estimation Approach to Analysis of the Environment Kuznets Curve Hypothesis: Evidence from the USA
2018
Journal / Book Name: Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy (SCI)
No/Edition: 13(1)
Authors: Mehmet Akif DESTEK
Financial development and energy consumption nexus in emerging economies
2017
Journal / Book Name: Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy (SCI)
No/Edition: 12(9)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Disaggregated energy consumption and economic growth in G-7 countries
2017
Journal / Book Name: BILIG (SSCI)
No/Edition: 82
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ, Abdulmecit YILDIRIM
The Dutch Disease Effect on Agricultural Value Added: Evidence from Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan
2017
Journal / Book Name: Renewable Energy (SCI)
No/Edition: 111
Authors: Mehmet Akif DESTEK, Alper ASLAN
2017
Journal / Book Name: Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy (SCI)
No/Edition: 12(10)
Authors: Mehmet Akif DESTEK
2016
Journal / Book Name: South-Eastern Europe Journal of Economics (EconLit)
No/Edition: 14(2)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Military Expenditure and Economic Growth in BRICS and MIST Countries: Evidence from Bootstrap Granger Causality Analysis
2016
Journal / Book Name: Renewable Energy (SCI)
No/Edition: 95
Authors: Mehmet Akif DESTEK
Renewable Energy Consumption and Economic Growth in Newly Industrialized Countries: Evidence from Asymmetric Causality Test
2016
Journal / Book Name: Research in World Economy (EconLit)
No/Edition: 7(1)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, Esra BALLI, Müge MANGA
The Relationship between CO2 Emission, Energy Consumption, Urbanization and Trade Openness for Selected CEECs
2016
Journal / Book Name: Energy (SCI)
No/Edition: 114
Authors: Mehmet Akif DESTEK
Natural gas consumption and economic growth: Panel evidence from OECD countries
2015
Journal / Book Name: Bulletin of Energy Economics (Indexed by EconLit)
No/Edition: 3(4)
Authors: Mehmet Akif DESTEK
Energy Consumption, Economic Growth, Financial Development and Trade Openness in Turkey: Maki Cointegration Test
2015
Journal / Book Name: International Journal of Energy Economics and Policy (SCOPUS,EconLit,EBSCO,)
No/Edition: 5(2)
Authors: Cuma BOZKURT, Mehmet Akif DESTEK
Renewable Energy and Sustainable Development Nexus in Selected OECD Countries
2015
Journal / Book Name: International Journal of Energy Economics and Policy (SCOPUS,EconLit,EBSCO)
No/Edition: 5(3)
Authors: Mehmet Akif DESTEK
Nuclear Energy Consumption and Economic Growth in G-6 Countries: Evidence from Bootstrap Rolling Window
2015
Journal / Book Name: Journal of Applied Research in Finance and Economics
No/Edition: 1(1)
Authors: Mehmet Akif DESTEK
Is The Causal Nexus of Military Expenditures and Economic Growth Asymmetric in G-6?
2015
Journal / Book Name: International Journal of Energy and Statistics (ESCI)
No/Edition: 3(4)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, Ferda NAKIPOGLU OZSOY
Relationships between Economic Growth,Energy Consumption, Globalization, Urbanization and Environmental Degradation in Turkey
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: EconWorld 2017, 25-27 Ocak 2017, Roma, Italya
Authors: Yusuf AKAN, Bilge KÖKSEL, Mehmet Akif DESTEK
The Financial Kuznets Curve in European Union
2017
Journal / Book Name: International Conference on Eurasian Economies 2017. 5-7 Ekim 2017. Kırgızistan
Authors: Mehmet Akif DESTEK, Müge MANGA, Neşe ALGAN
Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde Doğal Kaynak Laneti Hipotezi Geçerliliğinin İncelenmesi.
2017
Journal / Book Name: EBES Conference Bildiri Kitapçığı, 24-26 Mayıs 2017, Roma, İtalya
Authors: Mehmet Akif DESTEK
How Does Globalization Affect Income Distribution? Evidence from G-7 Countries
2017
Journal / Book Name: EBES Conference Bildiri Kitapçığı, 27-29 Eylül 2017, Madrid, İspanya.
Authors: Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY, Mehmet Akif DESTEK
EKC Hypothesis in Emerging Economies: The Role of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption.
2016
Journal / Book Name: International Conference on Eurasian Economies, 29-31 Ağustos 2016, Macaristan
Authors: Müge MANGA, Mehmet Akif DESTEK, Muammer TEKEOĞLU, Erkut DÜZAKIN
The Relationship between Financial Development and Economic Growth: The Case of Turkey.
2015
Journal / Book Name: International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics(XVI)
Authors: Tuba DİREKÇİ, Mehmet Akif DESTEK
Econometric Analysis of the Relationship between External Debt, Short-Term Capital Flows, Interest Rate and Inflation (7-12 May 2015, Edirne)
2014
Journal / Book Name: EBES Conference Bildiri Kitapçığı, 23-25 Ekim 2014, Barselona, İspanya
Authors: Selahattin BEKMEZ, Mehmet Akif DESTEK
Do Defense Expenditures Lead to Growth? A Panel Data Analysis
2014
Journal / Book Name: EBES Conference Bildiri Kitapçığı, 23-25 Ekim 2014, Barselona, İspanya
Authors: Selahattin BEKMEZ, Mehmet Akif DESTEK
The Determinants of Military Expenditures: Evidence from Panel Cointegration Analysis
2013
Journal / Book Name: EBES Conference Bildiri Kitapçığı, 12-14 Eylül 2013, Ekaterinburg, Rusya
Authors: Selahattin BEKMEZ, Mehmet Akif DESTEK
A Descriptive Analysis on the Relationship between Health and Economic Development
National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
No/Edition: 18(2)
Authors: Metin YILDIRIM, Mehmet Akif DESTEK, Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi
2017
Journal / Book Name: Doğuş Üniversitesi Dergisi (EconLit)
No/Edition: 18(2)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ, Müge MANGA
Türkiye'de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi
2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences (EBSCO, Copernicus)
No/Edition: 15(1)
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi:OECD Ülkeleri Örneği
2016
Journal / Book Name: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (DOAJ, EBSCO)
No/Edition: 12(28)
Authors: Mehmet Akif DESTEK
NATO Ülkelerinde Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Veri Analizi
2015
Journal / Book Name: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (Indexed by EBSCO, Copernicus)
No/Edition: 3(2)
Authors: Selahattin BEKMEZ, Mehmet Akif DESTEK
Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi
2015
Journal / Book Name: The Journal of International Social Research (EBSCO, DOAJ, Copernicus)
No/Edition: 8(41)
Authors: Bilge KÖKSEL, Mehmet Akif DESTEK
Türkiye Ekonomisinde Fisher Hipotezinin Test Edilmesi: 2002-2014 Dönemi Üzerine Ampirik Bir Analiz
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: UNIDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30 Eylül 2016,
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Farklı Enerji Türleri ile İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: UNIDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30 Eylül 2016,
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Geçerliliği: Panel Veri Analizi
2016
Journal / Book Name: International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ
Türkiye'de Savunma Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 1973-2013 Dönemi Üzerine Bir Ampirik Analiz (2-6 Haziran 2016)
2016
Journal / Book Name: Türkiye Ekonomi Kurumu. UEK-TEK, 20-22 Ekim 2016, Bodrum, Türkiye
Authors: Mahir FİSUNOĞLU, Bilge KÖKSEL, Mehmet Akif DESTEK
Kapsayıcı Büyüme ve Eşitsizlik İlişkisi
Other Publications
Year
Content
2014
Authors: Selahattin BEKMEZ, Mehmet Akif DESTEK
"Türkiye’de Kalkınma ve Savunma Harcamaları İlişkisinin Sosyo-Ekonomik Analizi" Farklı Boyutlarıyla Türkiye'de Kalkınma (Editör: Selahattin Bekmez) içinde Bölüm, Efil Yayınevi, ss: 127-144.
2014
Journal / Book Name: İktisat ve Toplum
No/Edition: 49
Authors: Selahattin BEKMEZ, Mehmet Akif DESTEK
Savunma Harcamaları ve Sosyo-Ekonomik Faktörler
Design ~GAÜN WebTeam