Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor.Dr. SERTAN ALİBEKİROĞLU
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2017
“Türkçede Sözcük Türetme Yolları”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 16, No: 1, 2017, 35-46.
2017
“Türkçede Takısız Ad Tamlaması Şeklindeki Birleşik Sözcükler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/1 2017 s. 184-195, TÜRKİYE
2015
“Ol- Fiilinin Türkiye Türkçesi Standart Dilindeki Kullanımları”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 14, No: 1, 2015, 193-206.
2013
“Türkçede Önseste Y”, Turkish Studies, Sayı 8/1, Kış, 2013, s. 685-710. Ankara/Türkiye.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
“Bir Yağma Geleneği Olarak ‘Başşak’” (Hacettepe Üniversitesi ve Kazan Belediyesi İşbirliği ile Gerçekleştirilen) IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2016, Kazan / ANKARA, ss. 957-964.
2016
“Türkiye Türkçesi Yazı Dilinde “Takısız Ad Tamlaması” Yeni Bir Adlandırma mı?”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2-4 Haziran 2016, Priştine Üniversitesi, Priştine / KOSOVA, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, ss. 50-61.
2014
“Osmaniye İli Ulaşlı Ağzında İkincil Uzun Ünlülerin Oluşma Nedenleri”, VII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ, Bildiri Kitabı Cilt II, ss. 477-487.
Design ~GAÜN WebTeam