Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ŞENAY GÖRÜCÜ YILMAZ
HOMEPAGEBESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2017 - 2018
KORONER ARTER HASTALARINDA BYPASS GREFT CERRAHİSİ ÖNCESİ VE SONRASINDA İSKLEMİ/REPERFÜZYON İLE İLİŞKİLİ MİKRORNA EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2017
AKTİF NARGİLE VE PASİF TÜTÜN DUMANINA BAĞLI İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KİŞİYE ÖZEL TIP VE AKILCI İLAÇ TEDAVİSİ İÇIN TÜRKİYE’DE YENİ BİR BOYUT
TÜBİTAK
2014 - 2017
ELEKTROMANYETİK ALANA (EMA) MARUZ KALAN SIÇANLARIN BEYİN DOKUSUNDA SEROTONİN VE DOPAMİN İLİŞKİLİ MİRNA EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
MERSIN UNIVERSITY
2014 - 2018
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ İLE PLIN1 GEN EKSPRESYONUNUN VE PLIN1 MRNASINI HEDEFLEYEN MİRNALARIN EKSPRESYONUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2013 - 2017
ALZHEIMER HASTALARININ BEYİN VE İSKELET KAS HÜCRELERİNDE HUPERZİNE-A'NIN AMİLOİD-BETA TOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
MERSIN UNIVERSITY
2010 - 2011
BEHÇET HASTALIĞINDA IL-18 PROMOTOR GEN -607 (C/A) VE -137 (G/C) POLİMORFİZMİ
MERSIN UNIVERSITY
2010 - 2012
ALZHEIMER HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI MİRNA (MİKRORNA)’LARIN İFADELERİ VE MİRNA OLUŞUM YOLAĞINDAKİ GENLERİN POLİMORFİZMLERÏ
MERSIN UNIVERSITY
2009 - 2010
ÜLSERATİF KOLİTTE WNT SİNYAL YOLAĞINDA ROL OYNAYAN BAZI GENLERİN METİLASYONU VE GEN EKSPRESYONU
MERSIN UNIVERSITY
Design ~GAÜN WebTeam