Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MUSTAFA ÖZDAL
HOMEPAGEPhysical Education and Sport Teacher
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2018 -
Aktif ve Pasif Isınma Protokollerinin Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kuvvetlerine Akut Etkileri
Mesut KIRICI
2017 -
İnspiratuar Kas Antrenmanı ile Geleneksel Aerobik Antrenmanın Sağlıklı Sedanter Erkek Çocuklarda Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Fonksiyonlarına Etkilerinin Karşılaştırılması
Saadet ÖZTÜTÜNCÜ
2017 - 2018
Influence of Inspiratory Muscle Training on Respiratory Functions and Respiratory Muscle Strength in Down Syndrome
Mehmet VURAL
2017 -
Dört farklı yüzme tekniğinin solunum kas kuvveti, dayanıklılığı ve yorgunluğuna akut etkileri
Bilal COŞKUN
2017 - 2018
Yüzme egzersizinin genç erkeklerde solunum fonksiyonları ve solunum kaslarına akut, kronik ve kombine etkileri
Ömer Faruk YILMAZ
2017 - 2018
Aerobik ve anaerobik egzersizin dolaşım parametrelerine akut etkileri
ALAA MOHAMMED ALI ABDULKAREEM TAHHAN
2016 - 2017
Acute Effects of Anaerobic Exercise with Different Intensities on Dynamic Balance Performance
Maan Hasan MAHMOOD
2016 - 2017
12 Haftalık Temel Tenis Eğitiminin Çocuklarda Tenis Becerisi, Kuvvet ve Basit Reaksiyon Zamanı Özelliklerine Etkisi
Tolgahan ÇİFTÇİ
2016 - 2017
Aerobik ve anaerobik egzersizin esneklik performansına akut etkileri
Hatice ALINCAK
2015 - 2016
Wingate Anaerobik Güç Testinde Farklı Yüklerin Sedanter Erkeklerde Solunum Fonksiyonlarına Akut Etkileri
Hakan MAYDA

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2017 - 2018
Farklı şiddetlerde aerobik ve anaerobik egzersizlerin sporcu ve sedanterlerde serum irisin seviyesine akut etkisinin incelenmesi
Fırat AKCAN

Projects
Year
Subject
Establishment
2017 - 2018
(BSY.YLT.17.01) ACUTE EFFECTS OF FOUR DIFFERENT SWIMMING TECHNIQUE ON RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH, ENDURANCE AND FATIGUE
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2017
(BSY.YLT.17.02) ACUTE, CHRONIC AND COMBINED EFFECTS OF SWIMMING ON PULMONARY FUNCTIONS AND RESPIRATORY MUSCLES IN YOUNG MEN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2018
(BSY.YLT.17.04) INFLUENCE OF INSPIRATORY MUSCLE TRAINING ON RESPIRATORY FUNCTIONS AND RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH IN DOWN SYNDROME
GAZİANTEP UNIVERSITY
2016 - 2018
(BSY.17.04) DOMİNANT BACAKTA İZOKİNETİK DİZ FLEKSİYON VE EKSTANSİYON KUVVETLERİ İLE TEK BACAK DİNAMİK DENGE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Design ~GAÜN WebTeam