Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
Research and Application Centers Attached to the Rector's Office
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR COMPUTER (BİLAMER)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES (YADİMER)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR ENVIRONMENTAL STUDIES (GÜÇAMER)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR GAZIANTEP HANDICRAFTS (GÜGEMER)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR CONTINUING EDUCATION (GÜSEM)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR EUROPEAN UNION STUDIES (GABAM)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR SOUTHEAST ANATOLIA PROJECT (GAPMER)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR WOMEN’S ISSUES (GÜKAMER)
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR ATATURK’S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH RENOVATION (AİİTAUM)
TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (GÜTEM)
SURİYE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
CIVIC INVOLVEMENT PROJECTS CENTER
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)
DİN, TARİH VE MEDENİYETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
CENTER FOR ARCHITECTURE AND URBAN STUDIES AND PROJECTS
GÖÇ VE SİYASET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜGÖSİM)
KARİYER PLANLAMA VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUN-KPM)
ARKEOLOJİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUN-AKDAM)
YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMALARI UYG. VE ARŞ. MERKEZİ (YTATAUAM)
STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUNSUAM)
SOLUNUM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İNSANİ KRİZLERE MÜDAHALE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUN PDREM)
ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MEDYA VE İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Design ~GAUN WebTeam