Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
MARKETTİNG 
HOMEPAGEVOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
General Information

PAZARLAMA PROGRAMI TANITIM

Pazarlama ve Reklamcılık Programı, nitelikli pazarlama elemanı yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık (önlisans)  yükseköğretim programıdır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS (30 iş günü staj süresi dahil) kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun öğrenciler, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapabilirler.

Meslek Yüksekokullarının amacı doğrultusunda Pazarlama ve Reklamcılık Programı’nın amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan, teorik ve sektöre ilişkin pratik bilgilerle donanmış ara elemanlar yetiştirmektir.

Programda, günümüz iş dünyasına ihtiyaç duyduğu ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, marka, hedef pazar analizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, doğrudan pazarlama, hizmet pazarlama, uluslararası pazarlama  gibi konularda teorik ve uygulamaya yönelik  eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, istenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, hukuki sorumlulukların bilinmesi, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve müşteri ilişkilerini geliştirme gibi pazarlama alanının temel yeterliliklerine sahip olacaktır.

 

İŞ OLANAKLARI

Mezunlarımız; kamu ve özel sektörde tüm işletmelerin pazarlamayla ilgili departmanlarında, pazarlama araştırma kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında çalışabilirler. İşletmelerde mağaza pazarlama sorumlusu, ürün grup sorumlusu, müşteri ilişkileri sorumlusu v.s. pozisyonlarda istihdam edilmektedirler. Birebir pazarlamanın önem kazanması ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren işletmelerde kişisel satış elemanı olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca, hizmet sektöründe sigorta hizmetleri pazarlamasında ve turizm pazarlaması alanlarında aktif rol üstlenmektedirler.

 

 

 

 

 

 

PAZARLAMA PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

 

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim

İletişim Bilimleri

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Pazarlama

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

MESLEK STAJI

Meslek stajı, öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir.  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları,  Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

Pazarlama programında, meslek stajı 30 İŞGÜNÜ (10 AKTS) olarak yapılabilecektir.

Pazarlama programı öğrencileri meslek stajlarını; şirketlerin pazarlama ile ilgili tüm departmanlarında, reklam ajanslarında, firmaların ihracat veya ithalat departmanlarında, uluslararası taşıma (kara, deniz ve hava) ve lojistik şirketlerinde, süper ve hipermarketlerde, bankaların satış ve operasyonel birimlerinde, pazarlama veya lojistik departmanları bulunan Kamu Kurumlarının ilgili birimlerinde yapabilmektedirler.

KONTENJAN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı kontenjanı 35  kişidir.

 

Design ~GAÜN WebTeam