Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
TÜRK İKTİSAT TARİHİ
Code
EKON 310
Course Info
Osmanlı öncesi (Eski Türklerde ve Selçuklularda) Ekonominin esasları, klasik dönem Osmanlı Ekonomisi, sosyal yapı, toprak sistemi: hukuki-mali esasları, ticaret hayatı (iç ve dış ticaret düzeni), sınai hayat (esnaf birlikleri ve narh sistemi), para siyaseti, modern zamanlarda (Tanzimat sonrası) ekonomide meydana gelen değişmeler, milli iktisat devresi (1908-1918), Cumhuriyetle devralınan iktisadi miras ve Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen Ekonomi siyaseti.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam