Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRK İKTİSAT TARİHİ
Code
EKON 310
Course Info
Osmanlı öncesi (Eski Türklerde ve Selçuklularda) Ekonominin esasları, klasik dönem Osmanlı Ekonomisi, sosyal yapı, toprak sistemi: hukuki-mali esasları, ticaret hayatı (iç ve dış ticaret düzeni), sınai hayat (esnaf birlikleri ve narh sistemi), para siyaseti, modern zamanlarda (Tanzimat sonrası) ekonomide meydana gelen değişmeler, milli iktisat devresi (1908-1918), Cumhuriyetle devralınan iktisadi miras ve Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen Ekonomi siyaseti.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam