Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ARAŞTIRMA METODLARI
Code
EKON 386
Course Info
Ekonomide kullanılan temel sayısal metotlar; regresyon, korelasyon ve varyans analizi; olasılık ve olasılık dağılımları; hipotez testleri; uygulamalı ekonomik araştırma konuları; zaman serileri; istatistik karar teorisi.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam