Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
GÜNCEL ÇALIŞMA SORUNLARI
Code
EKON 332
Course Info
Çalışma hayatında ortaya çıkan yeni gelişmeler; Uluslar arası Çalışma Örgütünün (ILO) standartları, (ILO Sözleşme ve Tavsiyeleri); AB sosyal politikasının niteliği, AB belgeleri ve AB Çalışma Hukukunun kurumsal çerçevesi, serbest işçi dolaşımı; işçi sağlığı; iş güvenliği; çocuk emeği ve genç işçilerin; analığın korunması; çalışma süresi; işçilerin yönetime katılması; verimlilik ve verimliliği etkileyen unsurlar, verimliliğin ölçümü, verimlilik ile işgücü ve ücretler arasındaki ilişkiler.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam