Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÜSLUP VE ÜSLUP İNCELEMELERİ
Code
TDE 582
Course Info
Batıda edebiyat bilgi ve nazariyelerinin tarihçesi retorikten üsluba gelen çizgide verilecek. Sonra Klasik Edebiyatımızın kaynağı olarak Arap Edebiyatında aynı konu irdelenecek, daha sonra Türk Edebiyatında bu alanda yapılmış çalışmalar verilecek. Üslûp kavramı ve bu konudaki anlayışlar, tasviri, tekevvüni, fonksiyonel, strüktürel stilistik üzerinde durulacak. Üslup Araştırmaları Metodolojisi 1'de verilenlere bağlı olarak Yenileşme Devri Türk Edebiyatından örnekler üzerinde durulacak. Bu çerçevede Namık Kemal, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa vb.'den örnekler işlenecek.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam