Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
The Foreign Languages Education Department (FLED) 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Bilgisayar I
Code
GEİN 111
Course Info
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam