Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
KELAM TARİHİ
Code
İLH 206
Course Info
Kelam ilminin tanımı, doğuşu ve kelam ekollerinin oluşum süreci ve meşhur kelamcılar.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam