Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
PARASAL İKTİSAT
Code
EKON 625
Course Info
Para kavramı tanımları, iktisadi yaklaşımlar açısından para talebi analizi paranın rolüne ilişkin görüşler, rasyonel beklenti varsayımı ve Yeni Klasik Ekonomi, Yeni Keynesyen kurumlarda para, Türkiye’de mali sistem, para arzı analizi, para arzının içselliği/dışsallığı tartışmaları, belirsizliğin para politikası uygulamalarına etkisi, zaman tutarsızlığı problemi, kurala/duruma göre politikalar, Merkez Bankası bağımsızlığı, parasal hedefleme stratejileri, bankacılık krizleri, finansal krizler, finansal regülasyon.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam