Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ALLELOPHATY
Code
BİYO426
Course Info
Allelopatiye giriş, allelokimyasallar, bitki böcek etkileşimlerinde allelokimyasalların rolü, allelokimyasallardan faydalanma yolları, yonca saponinleri ve allelopati, orman bitkilerinde allelopati, Turpgillerde, Güvercin Bezelyesi ve Kadife Baklası, Mimoza ve İlex Bitkilerinin allelopatik etkileri. Tayvan’da allelopatik çalışmalar, Azot Fiksasyonu ve Nitrifikasyon üzerine allelopatik etkiler, bitkiler arası allelopatik etkileşmeler ve pratik önemi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam