Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
PLANT TISSUE CULTURES
Code
BİYO422
Course Info
Bitki doku kültürlerinde kullanılan ortamlar, ortam bileşenleri ve hazırlanması, doku kültürlerinde organogenez, embriyogenez, bitki oluşumu ve etkileyen faktörler. klonal çoğaltma, meristem kültürleri ve direk embriyogenez. Somoklonal varyasyon, protoplast izolasyonu, fuzyonu ve kullanım alanları. Haploid bitki eldesi ve kullanım alanları, patojenden ari bitki üretimi, bağ ve turunçgil örnekleri. İn vitro sürgün ucu aşılama ve örnekleri ile birlikte kullanım alanları. Kallus ve hücre kültürleri, somaklonal varyant hücre hatlarının belirlenmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam