Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
HYDROBIOLOGY
Code
BİYO455
Course Info
Hidrobiyolojinin tanımı, konusu ve önemi, hidrobiyoloji ile ilişkili kavramlar ve alanlar, suların boyutları ve sınıfları, deniz suyunun fiziksel, kimyasal özellikleri ve sınıflandırılması, denizlerde ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, pelajik ve bentik bölgelerin canlı toplulukları, özellikleri ve besin zinciri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam