Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ 29 November 2016
Course Details
Course Title
TÜRK DİLİ II
Code
TÜRK 200
Course Info
 Türkçede Vurgu(Sözcük Vurgusu),  Türkçede Vurgu(Grup ve Cümle Vurgusu),   Sözcükte Yapı(Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri),   Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri),   Cümle Bilgisi (Ögeler),   Cümle Bilgisi(Cümle Çeşitleri, Doğru Cümle),Anlatım Biçim ve Teknikleri,  Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları),   Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları),   Eleştiri, Öz Eleştiri,   Sohbet(Söyleşi), Deneme ve Diğer Yazı Türleri,  Yazma Çalışması
Credit
2
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam