Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BİLGİ EKONOMİSİ
Code
UTİL 354
Course Info
Bilgi toplumu ve bu toplumdaki ekonomik ilişkiler, sanayi toplumu ve bilgi toplumu arasındaki farklılıklar, bilgi ekonomisinin sağladığı avantajlar, yeni teknolojiler, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önemi, genç ve nitelikli nüfusun kalkınmada sağladığı avantaj, bilgi ekonomisinde kamunun yeri. Bilgi ekonomisi mikro ve makro ekonomik etkileri ortaya konulacaktır. Türkiye’nin bilgi toplumu ve bilgi ekonomisine geçişi yönündeki sorunları çözüm yolları ortaya konulacaktır.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam