Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Mezuniyet Provası 21 June 2018
Course Details
Course Title
Medya Okuryazarlığı
Code
GEFT 408
Course Info
Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam