Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
OSMANLIDA MALİ SİSTEM
Code
TAR373
Course Info
Bu ders esasen Osmanlı tarihinin malî ve parasal yönlerine ilişkin meseleler üzerine yoğunlaşırken 14. ve 20. yüzyıllar arasında Osmanlı para ve kredi kurumlarının doğuşuna dair ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Kabaca şu başlıkları kapsamaktadır: Tağşiş, enflasyon ve onu izleyen toplumsal muhalefet; devlet-maliye ilişkileri; bankerler ve bankalar; maliye teşkilâtı; klasik dönemdeki merkezîleşme ve ana kurumlarının (Mîrî, Mâlikâne-dîvânî, Çifthâne düzenleri, tahrirler; kul sistemi, yeniçeriler ve timarlı sipahileri; vergi nizamı) yanı sıra eyalet yönetimi ve adem-i merkeziyet (toprak rejimi; iltizam ve mukataa sitemleri; bütçeler).
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam