Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
METİN ŞERHİ-I
Code
TDE373
Course Info
Metin şerhi kavramının tarif, tavsif ve tasnifi, metin şerhinin İslâmî edebiyatlardaki tarihi gelişimi. Dinî, tasavvufî, edebî, ilmî konularda yazılmış Arapça, Farsça ve Türkçe eserlere yapılan seçkin şerh örnekleri, geleneksel şerh yöntemi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam