Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
XVI. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI-I (NAZIM)
Code
TDE355
Course Info
16. yy. Azeri sahası şairi Fuzulî ve Çağatay sahası şairi Ali Şir Nevaî hakkında bilgi verilmesi, edebi kişiliklerinin tanıtılması, eserlerinden örnekler. Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun mesnevisinden örnek parçaların incelenmesi. Fuzulî hakkında yazılmış eserlerin bibliyografyası.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam