Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ-II
Code
TDE162
Course Info
Halk biliminin alanı, konuları, bunlar üzerinde derleme ve araştırma çalışmaları. Halk müziği, oyunları, hekimliği, el sanatları, halk edebiyatı, halk mutfağı, halk inanışları; gelenekler ve töreler, geçiş dönemleri, seyirlik oyunlar, çocuk oyunları ve bu kategorilerdeki ürünlerin değerlendirilmesinde uygulanacak metotlar.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam