Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
DECISION ANALYSIS
Code
İŞLT 631
Course Info
Karar verme kavramı. Belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında karar verme.Bir ve birden çok aşamalı karar problemleri (Karar Ağaçları/Dinamik Programlama). Bir ve birden çok kriterli karar problemleri (Çokamaçlı Programlama/Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Veri Zarflama Analizi).Rakibin Söz Konusu Olduğu Karar Problemleri (Oyun Teorisi). Markov süreçleri.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam