Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
TARİHSEL SOSYOLOJİ
Code
SOS323
Course Info
Bu derste tarih ve sosyoloji ilişkisi, alanın metdolojik yaklaşımları ve tartışmaları ile bu alanda çalışmalar ortaya koymuş olan düşünür ve akademisyenlerin ele aldığı, «devlet», «iktidar», «toplumsal dönüşüm» ve «toplumsal eylem»  gibi temel kavramlar irdelenecektir.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam