Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
POLITICAL PHILOSOPHY
Code
FEL312
Course Info
Bu derste düşünürler, yapıtlar ve/veya kavramlar bağlamında siyasete felsefi yaklaşımları betimlemek, bu yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırmak, onların tarihsel teorik perspektiften içeriklerini/değişen içeriklerini irdelemek ve güncel gelişmeleri bu kavramsal ve düşünsel çerçevede tartışmayı amaçlıyor. Siyaset felsefesinin temel kavramları, klasik yapıtlar (Devlet, Tanrı Devleti, Mukaddime, Hükümdar, Ütopya, Toplum Sözleşmesi vs.) ve felsefi akımlar ve bunların karşılaştırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam