Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ECOLOGY I
Code
BİYO209
Course Info
Ekoloji bilim dalının tanımı ve tarihsel gelişimi. Ekoloji biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. Ekonomik, politik problemlerde çevresel problemlerin rolü. Yeryuvarı, atmosfer ve hidrosferin oluşumu. Doğal seçilim ve türlerin oluşumu. Canlılarda uyum ve değişimler. Tür kavramı ve türleşme. Ekolojide madde ve ve enerji kavramı. Habitat, biyotop ve ekolojik niş kavramları. Ekosistem kavramı ve ekosistemde madde döngüsü. Biyocografik alanlar ve biyomlar. Ekosistemin abiyotik bileşenleri. Sıcaklığın organizmaları etkileme şekilleri. Işığın canlılar üzerindeki etkileri. Fotoperiyodun canlılar üzerine etkileri. Ekolojik faktörler. Liebig’in minimum yasası. Tolerans yasası. Organismalarınekolojik faktörlere olan toleranslarına göre sınıflandırılması. Yağışımnekolojik önemi. Yaşam için suyun önemi. Suyun fiziksel oözellikleri ve etkileri. Edafik faktörler. Biyotik faktörler. Besin, beslenme ve organizmalara etkileri. Biyolojik ilişkiler.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam