Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Code
EKON 519
Course Info
Bilimsel yöntem araç, süreç ve teknikleri; problem kaynakları; araştırma problemlerinin seçimi ve tanımlanması; araştırma modeli. Araştırmada gözlem, örnekleme ve veri toplanması; verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması. Bilimsel araştırma raporlarının hazırlanması.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam