Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İSTATİSTİK
Code
MAT252
Course Info
Olasılık dağılımları. Sürekli ve kesikli değişkenler. Olasılık yoğunluk fonksiyonları, marjinal ve koşullu dağılımlar. Momentler, moment çıkaran fonksiyonu. Beklenen değer , koşullu beklenen değer. Rasgele değişkenlerin fonksiyonları: Dağılım fonksiyon tekniği, dönüşüm tekniği, moment çıkaran tekniği. Kestirim teorisi:yansız kestiriciler, etkinlik, tutarlılık, yeterlilik.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam