Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
İSTATİSTİK
Code
MAT252
Course Info
Olasılık dağılımları. Sürekli ve kesikli değişkenler. Olasılık yoğunluk fonksiyonları, marjinal ve koşullu dağılımlar. Momentler, moment çıkaran fonksiyonu. Beklenen değer , koşullu beklenen değer. Rasgele değişkenlerin fonksiyonları: Dağılım fonksiyon tekniği, dönüşüm tekniği, moment çıkaran tekniği. Kestirim teorisi:yansız kestiriciler, etkinlik, tutarlılık, yeterlilik.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam