Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
MATHEMATİCAL PROGRAMİNG
Code
MAT384
Course Info
Mathematica, MathLab, gibi bilgisayar cebir paketlerinin genel tanıtımı. Mathematica'da temel gramer ve sentaks. Sembollere değer atamak. Listeler. Fonksiyon tanımlamak. Fonksiyonların ve verilerin grafiklerini çizdirmek. Sembolik hesaplamalar. Mathematica ve MathLab’de basit programların yazılması.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam