Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 18.09.2007 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1- 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2007 tarih ve 2664 sayılı yazılarında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda aranacak kriterlerin yeniden belirlenmesi istenmiş kriterler, Üniversite Senatosu’nun 19.06.2007 tarih ve 13 nolu toplantısında kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmişti. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda aranacak kriterlerde Yardımcı Doçentliğe atanmak için asgari koşullarda yabancı dil sınavı ile ilgili yapılan ekin kabulüne ve Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe atama kriterlerinin yeniden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 11.09.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/100-207-0207 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından, Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programının 2007-2008 eğitim-öğretim yılı I. yarıyılı ders dağılımının ekli şekliyle aynen kabulüne,

3- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.09.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.66.01.00/400/386 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla önerilen;

a) Hemşirelik Bölümü I. Sınıf Entegre Programının ekli şekliyle değiştirilmesine,

b) Hemşirelik Bölümü Entegre Programı ders kodlarının, teorik ve uygulama sürelerinin ekli şekliyle kabulüne,

c) Hemşirelik Bölümü 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı 1. sınıf Entegre Programının Akademik Takviminin ekli şekliyle kabülüne,

d) 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından önceki yıllarda Hemşirelik Bölümü I. sınıfına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e tabi olmasına ve bu öğrenciler için bütün yarı yıllarda bu yönetmeliğe göre açılması gereken derslerin açılmasına,

e) 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümüne kayıt olanlara 18 Eylül 2007 tarih ve 26647 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin uygulanmasına ve ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki derslere yapılan ders kayıtlarının iptal edilerek kayıtların bu yönetmeliğe göre hazırlanan ve (b) bendinde belirtilen Entegre Programdaki HDK 100 Hemşirelik I. Sınıf dersleri (694-728)0 dersine yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu