Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 31.07.2007 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1- Hızla küreselleşen dünyamızda teknoloji toplumuna geçebilmek, üretim artışını ve istihdamı gerçekleştirebilmek için Ülkenin iyi eğitilmiş iş gücüne sahip olması ve her alanda rekabet edebilir bir konuma gelmesi gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitimin her kademesinde yeni politikalar üretmek gerektiğinden, tüm meslek dallarında olduğu gibi hemşirelik hizmetleri alanında da ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin güncellenmesi gerekmektedir. Sağlık Yüksekokullarında daha çağdaş bir eğitim verilebilmesi için;

a) Sağlık Yüksekokullarında internlik uygulamasına geçilmesine ve 4 yıllık eğitim süresinin ilk üç yılında (6 yarı yıl) ders kurulları, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerin verilmesi 4. yılda ise 12 aylık internlik uygulamasının yapılmasına,

b)Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ders programı ve ders içerikleri taslaklarının uygun görülmesine,

b) Konunun öneri olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Üniversite Senatosu’nun 05.05.2007 tarih ve 12 nolu toplantısında alınan Lisanüstü Programlara Başvurularda Uygulanacak Esaslar’ın 1.1. maddesinin c fıkrasına aşağıdaki metnin eklenmesine;

Lisansüstü Programlara Başvurularda Uygulanacak Esaslar

1.1.Yabancı Dil Puanları

c) Gaziantep Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’ne bağlı Türkçe eğitim yapılan Ana Bilim Dalları’nın Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların geçerli yabancı dil puanlarının en az;

-KPDS veya ÜDS 40,

-TOEFL 457,

-Bilgisayarlı TOEFL 120,

-IELTS 3.6,

-Internet Tabanlı TOEFL 45

olmasına, ancak lisans eğitimlerini yabancı bir dilde yapan program mezunlarından yabancı dil şartının aranmamasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu