Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 05.06.2007 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı
1- Üniversite Senatosu’nun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısında oluşturulan Akademik İşler Komisyonunun 05.06.2007 tarihindeki görüşleri uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Lisansüstü Programlara Başvuran Adaylarla ilgili olarak aşağıdaki esasların uygulanmasına,

Lisansüstü Programlara Başvurularda Uygulanacak Esaslar

1.1. Yabancı Dil Puanları

a)Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İngilizce eğitim yapılan Yükseklisans programlarına başvuran adaylardan, Lisans eğitimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarından yabancı dil şartı aranmamasına; Lisans eğitimlerini İngilizce dışında bir dilde yapan mezunlardan ise en az aşağıdaki geçerli İngilizce dil puanlarının istenmesine;

-KPDS veya ÜDS 60,

-TOEFL 500,

-Bilgisayarlı TOEFL 173,

-IELTS 6.0,

-Internet Tabanlı TOEFL 69

b)Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İngilizce eğitim yapılan Doktora programlarına başvuran adaylardan en az aşağıdaki geçerli İngilizce dil puanlarının istenmesine;

-KPDS veya ÜDS 65,

-TOEFL 512,

-Bilgisayarlı TOEFL 183,

-IELTS 6.2,

-Internet Tabanlı TOEFL 76

c) Gaziantep Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’ne bağlı Türkçe eğitim yapılan Ana Bilim Dalları’nın Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların geçerli yabancı dil puanlarının en az;

-KPDS veya ÜDS 40,

-TOEFL 457,

-Bilgisayarlı TOEFL 120,

-IELTS 3.6,

-Internet Tabanlı TOEFL 45

olmasına,

d)Gaziantep Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’ne bağlı Türkçe eğitim yapılan Ana Bilim Dallarının Doktora programlarına başvuran adayların geçerli yabancı dil puanlarının en az;

-KPDS veya ÜDS 55,

-TOEFL 485,

-Bilgisayarlı TOEFL 163,

-IELTS 5.7,

-Internet Tabanlı TOEFL 61

olmasına,

e)Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların geçerli İngilizce dil puanlarının en az;

-KPDS veya ÜDS 75,

-TOEFL 535,

-Bilgisayarlı TOEFL 203,

-IELTS 7.0,

-Internet Tabanlı TOEFL 92

olmasına,

1.2. ALES Puanı

a)Gaziantep Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Ana Bilim Dalları’nın Yüksek Lisans programına başvuran bir adayın başvurusunun kabul edilmesi için gerekli ALES puanının, başvurduğu programın puan türünden, en az 55 puan olmasına,

b)Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı bir Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran bir adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için ALES puanının 55 puandan (Doktora programlarına lisans diplomasıyla başvuran bir adayın kabul edilebilmesi için ise ALES puanının 70’den) az olmamasına,

1.3. Les Puanı İle Başvuru

2005 Aralık - 2006 Aralık tarihleri arasında girdikleri Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (LES) aldıkları puanlarla başvuran adayların LES puanlarının ALES karşılıklarının belirlenmesinde Yüksek Öğretim Kurulunun 16.3.2007 tarihli toplantısında kabul ettiği dönüşüm formülünün ekli şekliyle uygulanmasına,

1.4. GRE ve GMAT Puanlarının ALES Karşılığı

Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü programlarında ALES, GRE ve GMAT puan karşılıklarının aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

GRE

GMAT

ALES

610

450

55

685

500

70

708

525

78


1.5. Toplam Puanın Hesaplanması

a)Yüksek Lisans Programları: Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Ana Bilim Dalları’nın Yüksek lisans programına başvuran adayın, başvurusunun kabul edilebilmesi için; 100 tam puan üzerinden değerlendirilen lisans genel not ortalamasının % 40’ı; başvurduğu programın puan türündeki ALES puanının % 50’si ile sözlü bilim sınavı’ndan (mülakattan) alacağı notun % 10’unun toplamının en az 55 puan olmasına,

Ortaöğretim alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurularda ise 100 tam puan üzerinden değerlendirilen Lisans not ortalamasının % 50’si ile adayın başvurduğu programın puan türündeki ALES puanının % 50’sinin toplamının en az 55 puan olmasına,

b) Doktora Programları: Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Anabilim Dalındaki bir Doktora programına başvuran adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için; 100 tam puan üzerinden değerlendirilen lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının % 40’ı, başvurduğu programın puan türündeki ALES puanının % 50’si ile sözlü bilim sınavı’ndan (mülakattan) alacağı notun % 10’unun toplamının en az 70 puan olmasına,

1.6. TUS Puanı İle Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Tıp Bilimlerinde Doktora programına başvurabilmek için, Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 TUS puanına sahip olması (adayın sınavını son iki yıl içerisinde almış olması ve bu puan ile Tıp Fakültelerinin herhangi bir Anabilim dalında uzmanlık yapmak üzere yerleştirilmemiş olması) gerekmektedir. Tıp Fakültesi mezunlarının başvurusunun kabulü için lisans genel not ortalamasının %40’ı, TUS puanının %50’si ile sözlü bilim sınavının %10’unun toplamının en az 70 puan olmasına,

1.7. Diğer Şartlar

a) Başvurusu kabul edilen aday sayısı ilgili program için önceden ilan edilmiş kontenjandan fazla ise, adaylar Toplam Puanlarına göre sıralanırlar ve kontenjanlar nispetinde lisansüstü programlara yerleştirilirler.

a)Lisans veya Yüksek Lisans Mezuniyet Notu (Genel Not Ortalaması) 4.00 üzerinden değerlendirme yapılan kuruluşlarda yukarıdaki hesaplamalarda genel not ortalamasının 100 tam puan üzerinden karşılığı alınır.

b) Sözlü sınava girmeyen adaylar veya yeterli Toplam Puan alamamış adaylar başvurdukları programa kabul edilmezler.

2- Üniversite Senatosu’nun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısında oluşturulan Akademik İşler Komisyonunun 05.06.2007 tarihindeki görüşleri uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Programlarının aşağıdaki anabilim dalı programlarına yabancı öğrenci alınmasına,

2.1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Tarih Ana Bilim Dalı, Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı, İşletme Ana Bilim Dalı, İktisat Ana Bilim Dalı ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına,

2.2. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Biyoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına,

2.3. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kimya Ana Bilim Dalı ve Matematik Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına,

2.4. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Anatomi Ana Bilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, KBB Ana Bilim Dalı, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına,

2.5. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Anatomi Ana Bilim Dalı, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Farmokoloji Ana Bilim Dalı, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ve Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı doktora programlarına,

3- Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 19.03.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.79.00/ 280/218 sayılı yazıları, ekleri ve Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi; Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için “Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenci Biriminin Çalışma Esasları”nın ekli şekliyle uygun görülmesine,

4- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 04.06.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/100-127-0127 sayılı yazısı, ekleri ve Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi; Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı lisans programının 2007-2008 yılından itibaren 2.,3. ve 4. sınıflarına ait ders katalogları değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

5- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.05.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00.00/211/ 0160 sayılı yazısı, ekleri ve Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi; 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerine uygulanmak üzere ekli ders katologunun uygun görülmesine ancak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kayıtlarda sıkıntı yaşanmaması için ders eşdeğerliliklerinin tespit edilmesine ve programdaki her bir ders için “Gaziantep Üniversitesi Yeni Ders Açılması İçin Başvuru Formu”nun doldurulmasına,

6. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 30.03.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.77.00.00/200/66 sayılı yazısı, ekli dosyası ve Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi; Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Radyoloji Teknikerliği Programının açılmasının uygun görülmesine,

7. Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi’nin 25.05.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/121/34 sayılı yazısı ve Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi; Öğrencilerin ERASMUS Programı’na başvurabilmeleri için gerekli TOEFL sınavlarının yanı sıra Yabancı Diller Yüksekokulu’nca GÜSEM bünyesinde açılacak dil sınavlarını da alabileceklerine,

a) Bu sınavlar Avrupa Birliği Ofisi’nin talebi doğrultusunda yılda bir kaç kez açılmasına,

b) Öğrencilerden sınav ücreti olarak KPDS sınav ücretinin %75’inin alınmasına,

8- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25.05.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-134 sayılı yazısı, ekleri ve Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi; Bugüne kadar mezuniyet dereceleri tespitinde artık yıl okuyan öğrencilerin sıralamaya alınmadığı dikkate alınarak Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretimi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesinin birinci paragrafından sonra aşağıdaki fıkranın(metnin) eklenmesinin uygun görülmesine,

“Fakültelerden, bölümlerden veya programlardan mezun olan öğrenciler arasından ilk 3 dereceye girenlerin belirlenmesinde mezuniyetteki genel not ortalaması dikkate alınır.

Ancak 4 yıllık bir programı 8, 2 yıllık bir programı 4 yarıyıldan fazla okumuş öğrenciler genel not ortalamaları ne olursa olsun dereceye giremezler. Bu hesaplamada, katılınan yaz okullarında önceden başarısız olunan bir ders veya dersler tekrar edilmişse her bir yaz okulu artı bir yarıyıl olarak değerlendirilir. Yaz okulunda başarısız ders tekrarı yapılmamışsa yaz okulu süresi dikkate alınmaz.

Dikey geçiş veya bir üniversiteden yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler derece sıralamasına alınmazlar.”

Bu kararın daha önceki yıllarda uygulandığı gibi 2006-2007 eğitim-öğretim yılı mezuniyet sıralamasında da dikkate alınmasına,

9- Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Üniversitemizin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde Üniversitelerle imzalanacak işbirliği protokolü gereğince gerekli işlemlerin yapılması (seçilecek öğrencilerin tespiti, izlenmesi vb. işlemleri yapmak üzere) ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Komisyonu’nun Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Tuncay Ege başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İsmail H.Özsabuncuoğlu, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.A.Şükrü Aynacıoğlu ve Enstitü Müdürlerinden oluşmasına ve Komisyonun ÖYEP kapsamında gönderilecek Araştırma Görevlileri ile ilgili yönergeyi hazırlayarak Üniversitemiz Senatosu’na sunmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili Ekler
   ALES Puanları820-0.pdf
   özürlü öğrenci birimi820-0.pdf

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu