Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 08.05.2007 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı
1- Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın 25.04.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.200/461 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi 2007-2008 eğitim-öğretim yılı 4111 Sayılı Af Sınavları Akademik Takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

2- Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi ve Kilis Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu'nda 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasına,

3- Üniversitemiz ile işbirliği yapma teklifinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi arasında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde ikili anlaşma metni hazırlanmasına ve her iki Üniversite tarafından uygun görüldüğü takdirde anlaşma metninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

4- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 27.04.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/204/28 sayılı yazıları uyarınca; Avrupa Birliği Socrates/Erasmus programı çerçevesinde Gıda Mühendisliği-Romanya/ Universitatea Dunarea De Jos Din Galati, Elektrik Mühendisliği-Polonya/ Panstwowa Wyzsza Szkola Zawadowa Tarrnowie, Elektrik Mühendisliği-Romanya/ Stefan Cel Mare Din Suceava, İktisat Fakültesi-Litvanya/ Vilnius University, İktisat Fakültesi-İtalya/L’Aquila University, Fizik Mühendisliği-Yunanistan National and Kapodistrian University of Athens, Tekstil Mühendisliği-Polonya/ University of Bielsko-Biala, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı-Litvanya/ Klaipeda University) arasında yapılan ikili anlaşmaların uygun görülmesine,

5- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 20.04.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-194-751 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 13.03.2007 tarih ve 5 nolu toplantısında alınan Mühendislik Fakültesi Çift Anadal Programlarının uygulamaya başlatılabilmesi için “Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”nin 3 (a) maddesine göre Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile önerilen bölümlerin çift anadal programlarının, kontenjanların ve başvuru tarihlerinin ekli şekliyle aynen kabulüne,

6- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.04.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-204/772 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosu'nun 13.03.2007 tarih ve 5 nolu toplantısında alınan Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerine uygulanacak Yandal Programlarının uygulamaya başlatılabilmesi için “Gaziantep Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi”nin 2. maddesine göre Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile önerilen bölümlerin yandal programlarının, kontenjanların ve başvuru tarihlerinin ekli şekliyle aynen kabulüne,

7- Üniversite Senatosu'nun 13.03.2007 tarih ve 5 nolu toplantısında Gaziantep Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerine 2007-2008 eğitim-öğretim yılı I. Döneminden başlamak üzere yandal programlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümlerinde uygulanması uygun görülmüştü.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 17.04.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.400 /22 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu kararı ile önerilen;

a)Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ders katalogu içerisinde yer alan bazı derslerin İşletme bölümü ders katalogunda yer alan ve yandal programı içerisinde sayılan “İŞLT 305 Üretim Yönetimi I (3-0)3, İŞLT 308 Üretim Yönetimi II (3-0)3, İŞLT 405 Yöneylem Araştırması (3-0)3” dersleri ile aynı içerikte olduğundan anılan derslerin Endüstri Mühendisliği bölümüne uygulanacak yandal programından muaf sayılmasına ve Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin yandal programında alacakları derslerin ekli şekliyle aynen kabulüne,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümü yandal programında yer alan EKON 101 Ekonomiye Giriş I (3-0)3 dersi alan dışı olarak açıldığından ECON 191 Introduction to Microeconomics (3-0) 3 dersiyle, yine EKON 102 Ekonomiye Giriş II (3-0)3 dersinin ECON 192 Introduction to Macroeconomics (3-0)3 dersi ile eşdeğerliliğin uygun görülmesine,

8- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 27.04.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/204/28 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemizin, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’daki gençlere yönelik çalışmalar için kurulmuş olan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Programına katılmasının uygun görülmesine ve programla ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla bir yönerge hazırlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili Ekler
   cift-anadal811.doc
   yan-dal811.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu