Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 10.04.2007 tarih ve 7 nolu toplantı tutanağı
1- Tıp Fakültesi bünyesinde açılması Üniversite Senatosu’nun 11.04.2000 tarih ve 9 nolu toplantısında uygun bulunan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.06.2000 tarih ve 11546 sayılı yazıları ile onaylanan Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı sehven Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak gösterilmiştir. Yapılan yanlışlığın düzeltilerek Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne alınmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün 26.3.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.94.00.00/400 / 0087 sayılı yazıları uyarınca; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Bölümü Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için ilgili yönetmelik hükümleri ve 2007 Mali yılı Bütçe Kanunu ile K Cetveli uyarınca; 13 Haziran-6 Ağustos 2006 tarihleri arasında 7,5 haftalık İngilizce Yaz Okulunun açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.01.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.66.01.00/211/036 sayılı yazıları uyarınca; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) çerçevesinde uzun yıllardan beri kesintisiz yüksek lisans ve doktora programları bulunan İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında sağlık alanında işbirliği yapmak üzere ekteki protokollerin imzalanmasının uygun görülmesine,

4- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeliği için seçilen öğretim üyelerinin görev süreleri dolduğundan yerlerine Prof.Dr.Hasan Bayram, Doç.Dr.Sacide Pehlivan, Doç.Dr.Türkay Dereli, Doç.Dr.Hayriye Tütüncüler ve Yrd.Doç.Dr. Meltem Karadağ’ın Rektörlük Makamına önerilmesine,

5- Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi dolduğundan aşağıdaki duyurunun kamuoyuna sunulmasına,

“Yedi yıllık Cumhurbaşkanlığı görevi süresince başarılı hizmetler veren, Ülkenin bölünmez bütünlüğünü her şeyden üstün tutan, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, evrensel değerlere, bilime, hukuka ve insan haklarına saygılı davranan, ulusumuzun onurlu, çağdaş ve aydınlığı için mücadele veren 10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER’e; Ülkemize verdiği mümtaz hizmetler yanında üniversitelerimize, eğitim ve bilime verdiği destek nedeniyle sonsuz şükranlarımızı saygılarımızla arz ederiz.”

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu