Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 13.03.2007 tarih ve 5 nolu toplantı tutanağı
1- Ülkemizin sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin etkili yürütülmesi ve ülkemiz insanının sağlıklı yaşamasının sağlanması için profesyonel hizmet alanına göre gerekli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu onaylarına sunulmasına,

2- Gaziantep Üniversitesi’nde Ülkemizin her türlü toplumsal, kültürel ve ekonomik yapıları, kurumları, dinamikleri ile ilgili çalışma yapacak bir Araştırma Uygulama Merkezinin kurulmasında yarar görülmektedir. Ancak yeni bir Merkezin kurulması yerine daha önce kurulmuş olan Merkezlerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla 27 Şubat 1997 tarih ve 22918 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAMER)’nin Gaziantep Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (GÜTEM) olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına, uygun görüldüğü takdirde Yönetmeliğin 1,2,7 ve 8. maddelerinde değişiklik yapılmasına,

3- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.02.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-451-112 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu kararları ile önerilen Yandal Programlarının Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerine, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı I. Döneminden başlamak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümlerinde uygulanmasının uygun görülmesine,

4- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.02.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-111-450 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile önerilen Çift Anadal Programlarının Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerine, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı I. Döneminden başlamak üzere uygulanmasının uygun görülmesine,

5- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-46 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.2005 tarih ve 1339-11850 sayılı yazıları gereğince diplomalarda unvan yazılmaması, öğrenim görülen program adının ve derecesinin belirtilmesi gerektiğinden;

I) Diplomalarda unvanların kaldırılmasına,

II) Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 19. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Ünvanlar

Madde 19- Diploma ile birlikte kazanılan ünvanlar için, Üniversitelerarası Kurulun önerileri üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nca işlem yapılır.”

III) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

“Tezli Yüksek Lisans Diploması

Madde 23-

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

IV) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 (b) maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 26-

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

6- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.211/92 sayılı yazıları uyarınca; Fen, Sağlık ve Sosyal Bilgiler alanlarında bilimsel dergiler çıkartılması taleplerini inceleyen komisyonun raporu değerlendirilerek;

a) 1993-2001 yılları arasında çıkarılmış olan “Gaziantep Tıp Dergisi”nin Ocak 2007 tarihinden itibaren yılda 2 (iki) sayı olarak “Gaziantep Üniversitesi Tıp Dergisi” adı altında 250 adet basılmasının uygun görülmesine,

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yılda 2 (iki) sayı olarak dergi çıkartmasına,

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.02.2007 tarih ve B.30.0.SGB.0.00.00.01/76 sayılı yazıları uyarınca; Ülkemizde kendi imkanlarıyla eğitimlerini sürdüren Filistinli öğrencilerin yatıracakları harçların Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde okuyan Türk öğrencilerin bölümlerine göre ödedikleri harçlar kadar olmasının uygun görülmesine,

8- a) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 26.02.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.200/220 sayılı yazıları uyarınca; Tıpta Uzmanlık Eğitim Programının ekli şekliyle uygun görülmesine,

b) Kabul edilen bu program çerçevesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 29.11.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.200/1903 sayılı yazılarının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu