Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 17.11.2006 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı

1- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16.11.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-680-00998 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.05.2002 tarihli toplantısında açılması uygun görülen Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde yer alan Organik Kimya Anabilim Dalının kapatılması ve bunun yerine Kimya Bölümünde aynı adı taşıyan Kimya Anabilim dalının kurulmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu