Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.05.2022 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi’nin 13.04.2022 tarih ve 174943 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 21.04.2022 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi bünyesinde “Böbrek Nakli Enstitüsü” kurulmasının uygun görülmesi ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Turizm Fakültesi Dekanlığı’nın 18.04.2022 tarih ve 176807 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 21.04.2022 tarihli raporu incelenerek; Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle isteğe bağlı hazırlık eğitimi almalarının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.04.2022 tarih ve 176573 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.05.2022 tarih ve 176573 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Enstitü Anabilim Dalında Sosyal Bilimler Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 11.05.2022 tarih ve 184534 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; 10.05.2022 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul kararında önerildiği üzere;

a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,
b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,
c) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Enstitü Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren 50 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 29.04.2022 tarih ve 181670 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Afrin Eğitim Fakültesi bünyesinde Bölüm/Anabilim Dalı ve Program açılmasına ilişkin 27.04.2022 tarih ve 2022/4 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’nın 27.04.2022 tarih ve 180546 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Azez İslami İlimler Fakültesi bünyesinde Bölüm/Anabilim Dalı ve Program açılmasına ilişkin 27.04.2022 tarih ve 2022/5 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 29.04.2022 tarih ve 181621 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Bölüm/Anabilim Dalı ve Program açılmasına ilişkin 27.04.2022 tarih ve 2022/3 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27.04.2022 tarih ve 180601 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında uluslararası öğrenci kontenjanından kabul edilen öğrencilerin eksik kayıt evraklarını getirmeleri, e-posta, sms ve web sayfasından ilanlar ile birçok kez talep edilmiştir. Ekli listede bulunan ve şuana kadar eksik belgelerini getirmeyen öğrencilerin kayıtlarının silinmesine,

10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 181610 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalı bünyesindeki Perfüzyon Teknikleri Tezli Yüksek Lisans Programı katalogunun değiştirilmesine ilişkin 22.04.2022 tarih ve 2022/2 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 27.04.2022 tarih ve 180587 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz öğrencilerinden kulüp müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin görevli-izinli sayılmalarına ilişkin 26.04.2022 tarih ve 27 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 06.05.2022 tarih ve 182873 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 12.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi,

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
b) “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,
c) “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

13. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 16.05.2022 tarih ve 184926 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 17.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu