Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 19.04.2022 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. Azez İslami İlimler Fakültesi’nin 04.03.2022 tarih ve 158852 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 17.03.2022 tarihli raporu incelenerek; Azez İslami İlimler Fakültesinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Suriye güvenli bölge eğitim programları tercih ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne; ayrıca YÖS sınavı için “1. Yerleştirmede YÖS Sınavı etki oranı 70 olup diploma notu 30 oranında etki etmesi, 2. Yerleştirmede şartlar aynı sağlanıp sadece Azez İslami İlimler Fakültesinde YÖS Sınav Puanı etki oranı 50-Mülakat Sınav Puanı 50 oranında etki etmesi, ayrıca 2 yerleştirme tercihleri ile beraber program bazlı yedek kontenjan 10 olarak ilan edilip daha sonra boş kalan kontenjanlara kaydının yapılması” hususunun uygun görülmesine,

2. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.04.2022 tarih ve 172318 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 07.04.2022 tarihli raporu incelenerek; Göç Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere kurulmuş olan Göç Çalışmaları Anabilim Dalına bağlı Göç Çalışmaları Doktora (Türkçe) Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün 25.03.2022 tarih ve 166833 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 14.04.2022 tarihli raporu incelenerek;

a) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun bazı bölüm ve programlarının Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluna taşınmasına,
b) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulundaki sosyal nitelikli programların merkez kampüste yer alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna taşınmasına,
c) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulundaki bazı programların Oğuzeli Meslek Yüksekokuluna taşınmasına,
ilişkin kararın ekli şekliyle kabulüne;
d) Mevcut akademik ve idari personelin kadro ve pozisyonlarıyla birlikte yeni birimlerine devredilmesine,
e) Mevcut öğrencilerin haklarının mahfuz kalmasına,
f) Aktarım yapılacak yeni birimlerin ekli listede belirtilen şekilde kontenjan artışları yapılarak öğrenci kabul etmesine,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 167730 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 14.04.2022 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.04.2022 tarih ve 169807 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 14.04.2022 tarihli raporu incelenerek;

a) Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu katalog değişikliğine ilişkin 31.03.2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,
c) “Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

6. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.04.2022 tarih ve 175168 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 14.04.2022 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz Suriye bölgesinde bulunan Fakülteler/Meslek Yüksekokulundaki tüm bölüm/programlarda eğitim dili Arapça olarak okutulmaktadır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Suriye bölgesinde bulunan Fakülteler/Meslek Yüksekokulundaki tüm bölüm/programlara ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilere 1 yıl Türkçe hazırlık programı okutulmasına ayrıca eğitim dilinin 30 Türkçe olarak değiştirilmesine,

7. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 18.04.2022 tarih ve 177337 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 18.04.2022 tarihli raporu incelenerek; Suriye Bölgesinde iç savaş ve karışıklıklardan etkilenen Suriyeli gençlerin temel mühendislik eğitimi alması amacı ile Azez şehrinde Mühendislik Fakültesi kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu