Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 11.11.2011 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.10.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M9.00.00/164 sayılı yazısı uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tohumculuk programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Üniversite Senatosu’nun 02.08.2011 tarih ve 11 nolu toplantında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında hazırlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu katalog değişiklikleri kabul edilmişti.

Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00 /400/705 sayılı yazısı uyarınca; İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi programında yer alan GMIY 152 Yapı Mimarisi ve Detay Çizimi dersinin GMINT 112 Meslek Resmine denkliğinin kabulüne,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-351 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde,

a) Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalında Tezli ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek lisans programının açılmasının,

b) Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalında Yüksek lisans programının açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 10.10.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1/392 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu’nun 10.10.2011 tarih ve 06 sayılı kararıyla önerilen,

a) Mimarlık Fakültesi Enstitü Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Öğrenci kabulünde Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İngilizce öğretim yapan anabilim dalları için geçerli olan öğrenci kabul şartlarına uyulmasına,

c) ekte isimleri ve içerikleri belirtilen derslerin kataloğa eklenmesine,

5- Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği 30.10.2011 tarihinde dolan Prof.Dr.Mehmet D.Öner’in 2547 sayılı Yasanın 15/a maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmesine,

6- Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Prof.Dr.Zihni Öztürk’ün yerine Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine, 2547 Sayılı Yasanın 15/a maddesi uyarınca Prof.Dr.Hayriye Tütüncüler’in seçilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu