Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 03.05.2011 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağı

1. “Gaziantep Üniversitesi Kalite Yönetim İşleyiş Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

2. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 03.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/101.03-156-0156 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği Anabilim Dalına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-104.01.02 sayılı yazısı uyarınca;

a) Temel Bilimler Bölümü bünyesinde Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,
b) Temel Bilimler Bölümü bünyesinde Türk Halk Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,
c) Ses Eğitimi Bölümü bünyesinde Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,
d) Ses Eğitimi Bölümü bünyesinde Türk Halk Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,

ve her bir bölüme 26’şar öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4.Üniversite Senatosunun 01.07.2010 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilerek kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”nin;

a) “Yabancı Dil Bilgisi Kriteri”ne ilişkin kısmının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“….. Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar ve Merkez kampus dışında bulunan meslek yüksekokulları ile ilk defa öğrenci alınacak programlardan Yardımcı Doçentliğe atanmak için başvuran adayların Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) ve eşdeğeri sınavlardan 100 üzerinden en az 50 olması şartı aranır. Başvuran adayların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca başvurdukları birim tarafından yapılacak dil sınavında da başarılı olması zorunludur.”

b) “Profesörlüğe Atanmak İçin Asgari Koşullar”a ilişkin kısmının son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“….Bu makale her alan için birinci madde (b) bendinde (eğitim bilimleri için madde 1) tanımlanan indekslerde yayımlanmış olmalıdır.”

c) “Sağlık Bilimleri” ile ilgili kısmının 1. fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“b) SCI** kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla iki adet veya SCI-expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla dört adet özgün makale veya vaka takdimi”

d) “Sağlık Bilimleri” ile ilgili kısmının 2. fıkrasının son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“2- …..Ancak, adayın bu şartları sağlayamaması halinde birinci maddede söz konusu edilen dört yayına ilaveten 1 (b) de tarif edilen indeksli dergilerde yayımlanmış bir yayınının (özgün makale) daha bulunması gerekmektedir.”

e) Söz konusu kriterlerin uygulamaya geçirilmesine ilişkin maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“* 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerlidir.
** 01.01.2013 tarihine kadar doçentlikte 5 yılını tamamlamış ve profesörlük kadrosuna başvurma hakkını kazanmış olan başvurularda SCI-expanded, SSCI, AHCI veya IM kapsamında taranan dergiler de kabul edilecektir.”

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu